Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Gergiev onder vuur in Rotterdam en München

16 december 2013 -

De Russische dirigent Valeri Gergiev ligt onder vuur in Rotterdam en München vanwege zijn uitspraken ter verdediging van de Russische anti-homowet.

Valeri Gergiev geldt als een goede vriend van de Russische president Vladimir Poetin, een vriendschap die teruggaat tot begin jaren ’90 als Poetin plaatsvervangend burgemeester van St. Petersburg is. Gergiev steunde Poetin openlijk tijdens de presidentsverkiezingen – begrijpelijk, want Poetin heeft honderden miljoenen beschikbaar gesteld voor de restauratie van het Marinski Theater in St. Petersburg waar Gergiev artistiek directeur is.

In recent interview in de Volkskrant heeft Gergiev ook de anti-homowet verdedigd. Die wet is er volgens Gergiev niet op gericht om homoseksuelen te discrimineren, maar om kinderen te beschermen tegen pedofilie. Een uitspraak waarmee Gergiev geheel voorbij gaat aan het feit dat het gaat om een wet waarmee ‘propaganda van niet-traditionele relaties’ verboden wordt, waaronder uitdrukkelijk ook de relaties van paren van gelijk geslacht. Op grond daarvan is zelfs neutrale informatie over homoseksualiteit – zeker als minderjarigen daarmee geconfronteerd kunnen worden – al verboden.

Voor Philip Clark van The Guardian heeft Gergiev  – met deze en vele andere uitspraken, zoals die over Pussy Riot, maar vooral door zijn onvoorwaardelijke politieke steun aan het regime van Poetin – zijn geloofwaardigheid verloren. Een onderscheid tussen zijn artistieke en politieke overtuiging is volgens Clark niet langer mogelijk. Bij elke uitvoering van werken van bijvoorbeeld Tsjaikovski of Shostakovich zal Gergiev’s politieke vriendschap met Poetin opspelen.

Gergiev’s uitspraken hebben al geleid tot acties tijdens optredens in New York en Londen en roepen nu ook vragen op in Rotterdam en München.

Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat onderzoeken of de uitspraken van Gergiev gevolgen moeten hebben voor de verstrekking van subsidie aan het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival. De gemeente zegt de ophef in de samenleving over de uitspraken van Gergiev te begrijpen en neemt de kwestie daarom uiterst serieus.

PvdA Rotterdam is nog veel stelliger. Mocht blijken dat Gergiev zijn uitspraken inderdaad gedaan, dan mag volgens de partij het festival niet meer zijn naam dragen. Op de website van PvdA Rotterdam staat: “Personen die fundamentele mensenrechten niet respecteren of zich krenkend uitlaten gericht op afkomst, geaardheid of levensbeschouwing, kunnen door het gemeentebestuur niet meer geëerd worden met een festival.”

Valeri Gergiev was van 1995 tot 2008 chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Om hem te eren is er een jaarlijks festival dat zijn naam draagt opgericht. Dat festival krijgt jaarlijks een kwart miljoen euro subsidie van de gemeente Rotterdam.

München

Gergiev wordt binnenkort benoemd tot de nieuwe chef-dirigent van de Münchener Philharmoniker en zijn uitspraken leidde ook in de Beierse hoofdstad tot kritiek en protesten.

“Het fundament van de kunst is waarachtigheid en humaniteit”, zegt Nikolaus Bachler, chef van de Beierse Staatsopera. “Op grond daarvan is het vanzelfsprekend dat een kunstenaar niet kan zwijgen als het gaat om onmenselijkheid en schendingen van mensenrechten.”

Aan de vooravond van een gastoptreden van Gergiev met zijn toekomstige orkest wordt door Rosa Liste op woensdag 18 december een protestmanifestatie ‘To Russia With Love’ georganiseerd. Rosa Liste eist dat Gergiev zich uitspreekt tegen de mensenrechtenschendingen in Rusland en zich conformeert aan het anti-discriminatiebeleid dat in München geldt.

[Bron: COC NL, PvdA Rotterdam, New Yorker, The Guardian, Süddeutsche Zeitung – Foto Gergiev en Poetin: Kremlin.ru]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , ,