Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Geslachtloze registratie mogelijk in Duitsland

31 oktober 2013 -

Vanaf vrijdag 1 november a.s. kunnen baby’s in Duitsland geslachtloos geregistreerd worden. Dat is van belang voor pasgeborenen met ambigue geslachtskenmerken. COC Nederland noemt de Duitse maatregel ‘een stap in de goede richting’, maar wil graag verder gaan door ook volwassenen die zich man noch vrouw voelen deze mogelijkheid te geven. De toezegging van dit kabinet aan het COC om deze mogelijkheid te onderzoeken is tot nu toe echter niet nagekomen.

In Australië en Nieuw-Zeeland is het al langer mogelijk, maar op vrijdag 1 november a.s. wordt Duitsland het eerste Europese land dat toestaat dat baby’s die geboren worden zonder duidelijk geslacht, geregistreerd worden zonder dat men meldt of het een jongen of een meisje is. Op Duitse paspoorten, rijbewijzen en andere officiële documenten kan voortaan niet alleen M, voor een man, V, voor een vrouw worden ingevuld, maar kan de categorie geslacht ook oningevuld blijven bij iemand bij wie het geslacht niet duidelijk is.  

De maatregel moet de druk op ouders verminderen, die nu door de wetgeving vaak snel moeten beslissen over eventuele operaties bij de pasgeborene. In ons land wordt ongeveer 1 op de 4.500 baby’s geboren met ambigue geslachtskenmerken. Als ouders of artsen in dat geval het ‘verkeerde’ geslacht kiezen, kan het kind [ graag verwijderen: met een intersekse conditie] daar later veel last van hebben. Met de  mogelijkheid om de geslachtsregistratie open te laten, wil de Duitse overheid voor dergelijke situaties een uitweg bieden.

COC Nederland noemt de Duitse maatregel in de Metro ‘een stap in de goede richting’, maar vindt het ook ‘jammer dat het verplicht wordt voor ouders om te kiezen voor hun baby, maar dat volwassenen niet zelf kunnen kiezen welk geslacht zij willen voeren’. “Wat ons betreft kan de X in het paspoort niet snel genoeg ook in Nederland worden ingevoerd, maar dan als vrijwilige keuze en niet verplicht”, zegt COC-woordvoerder Philip Tijsma.

Tijsma wijst er op dat bijvoorbeeld zo’n 20 procent van de transgenders in ons land – ongeveer 10.000 mensen – aangeven dat zij zich man noch vrouw voelen. “Voor deze groep is de Duitse maatregel helaas geen oplossing”.

COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland (TNN) pleiten er voor dat het mogelijk wordt om niet als vrouw en niet als man door het leven te gaan. “Staatssecretaris Teeven heeft ons toegezegd de juridische mogelijkheden daarvoor te willen onderzoeken, maar heeft helaas nog geen stappen ondernomen”, zegt Tijsma.

Zie HIER voor de reactie van het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) op de ontwikkelingen in Duitsland.

[Bronnen: COC NL, NNID, Metro – Foto Duits paspoort: CC-Justus Blümer]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , ,