Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Goede eerste stap voor LHBTI-emancipatie in Europa

26 mei 2015 -

De Europese Unie komt in beginsel nog dit jaar met een actieplan voor LHBTI*-emancipatie in Europa. Die toezegging deed Eurocommissaris Vera Jourova dinsdagochtend in een debat met de Commissie Burgerlijke Vrijheden (LIBE) van het Europees Parlement. Het COC spreekt van ‘een goede eerste stap’ voor de LHBTI-emancipatie in Europa.

Het actieplan is wat COC Nederland betreft een eerste aanzet naar een integrale Europese LHBTI-strategie waar alle directoraten van de Europese Commissie aan meedoen.  Het COC pleit, samen met de Europese LHBT-koepelorganisatie ILGA Europe, al lang voor een Europees actieplan voor LHBTI-emancipatie. Nederlandse lijsttrekkers bij de Europese verkiezingen van 2014 tekenden op 15 april 2014 COC’s Europese Stembusakkoord, met daarin de belofte te zullen pleiten voor een Europees actieplan. Één van de ondertekenaars was D66-lijsttrekker Sophie in ’t Veld, die het nieuws over de toezegging van Eurocommissaris Jourova dinsdag naar buiten bracht.

“Binnen het Europees Parlement is breed draagvlak voor een actieplan voor LHBTI-rechten, en het is duidelijk dat Jourova de politieke wil heeft snel met een voorstel te komen”, In ‘t Veld. “Ik ga er vanuit dat Eurocommissaris Timmermans dit plan niet langer onnodig vasthoudt op zijn bureau. Ik weet zeker dat Timmermans zich achter een actieplan voor versterking van LHBTI-rechten zal scharen. Mocht hij dat toch niet willen, dan ben ik benieuwd naar de redenen daarvan.”

[Bron: COC NL – Foto Vera Jourova: CC-EPP Group]

* LHBTI = lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie.

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , ,