Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Grote meerderheid Lagerhuis voor homohuwelijk in Engeland en Wales

5 februari 2013 -

Brits Lagerhuis heeft met een grote meerderheid (400-175) in tweede lezing ingestemd met de openstelling huwelijk voor paren van gelijk geslacht in Engeland en Wales. Die stemming vond plaats na een intensief debat op dinsdag 5 februari, waarbij voor en tegenstanders uitvoering hun standpunt over het wetsvoorstel naar voren brachten.

Dat is een historische stap – maar we zijn er nog niet. Het wetsvoorstel gaat nu door voor nadere behandeling in een parlementaire commissie, komt daarna in maart terug voor een stemming in derde lezing  en wordt daarna behandeld door het Hogerhuis. Als daar nog besloten wordt tot amendering van het wetswijziging, dan is er nog een afrondend debat en finale stemming in het Lagerhuis nodig.

Premier David Cameron had voorafgaande aan het debat en de stemming opnieuw zijn steun voor de openstelling van het huwelijk laten blijken, maar zijn eigen Conservatieve Partij is hevig verdeeld over het wetsvoorstel. Dat bleek ook bij de stemming: 126 Tories stemden 126 voor, 134 tegen – waaronder Defensieminister Philip Hammond – en 35 onthielden zich van stemming. Door de grote steun van coalitiegenoot LibDem en oppositiepartij Labour kreeg het wetsvoorstel echter toch een grote meerderheid.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk voor paren van gelijk geslacht zowel een burgerlijk huwelijk te sluiten  als hun relatie religieus te laten vastleggen. Godsdienstige instellingen zijn vrij om te bepalen of ze zulke huwelijken willen  sluiten. Uitzondering daarop is de Anglicaanse Kerk – in het wetsontwerp staat expliciet dat de Anglicanen zulke inzegeningen niet hoeft aan te bieden.

[Bron: COC NL – Foto Westminster: grazian088]

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,