Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Helft Britse jongeren niet ‘exclusief hetero’

17 augustus 2015 -

Als Britten gevraagd wordt zichzelf te plaatsen op een ‘seksualiteitsschaal’ van exclusief hetero- naar exclusief homoseksueel, dan geeft bijna een kwart aan niet 100% procent heteroseksueel te zijn – en onder jongeren van 18-24 jaar stijgt dit percentage zelfs tot 49 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van YouGov, een Britse onderneming gespecialiseerd in marktonderzoek via het internet.

De in dit onderzoek gebruikte seksualiteitsschaal is in de jaren ’40 van de vorige eeuw ontwikkeld door de seksuoloog Alfred Kinsey. Die ontwikkelde de Kinsey-schaal als een instrument waarin respondenten verdeeld kunnen worden op een glijdende schaal van 0 tot 6, met uitsluitend hetero- (0) en homoseksueel (6) als uitersten op de schaal. De categorieën 1-5 staat voor biseksualiteit in meer of mindere mate – met 3 als volledig biseksueel. Kinsey ontwikkelde een methodiek om op grond van de antwoorden van de respondenten hen op de schaal te kunnen plaatsen, maar YouGov heeft in dit onderzoek de deelnemers simpelweg gevraagd zichzelf op de schaal te positioneren. Overigens kent de Kinsey-schaal ook een categorie X voor aseksuelen, maar die ontbreekt in het YouGov-onderzoek.

YouGov - Kinsey-schaal UK 2015

72 procent van alle Britten plaats zichzelf aan het hetero-uiterste van de Kinsey-schaal, terwijl maar 4 procent zich als exclusief homoseksueel identificeert en 19 procent zich in meer of mindere mate als biseksueel classificeert. De overgrote meerderheid daarvan positioneert zichzelf overigens wel dichter bij de hetero- dan bij homocategorie.

Opvallend in het overzicht is echter dat dit beeld verschuift naar mate de leeftijd van de deelnemers lager is. Voor de 18-24 jarigen leidt dat tot een radicaal ander beeld. In die leeftijdsgroep benoemt 43 procent zich in meer of mindere mate als biseksueel en 52 procent kiest voor de uiterste categorieën. Daarvan benoemt 46 procent zich volledig hetero- en 6 procent volledig homoseksueel.

YouGov - bisexualiteit UK 2015

Uit het onderzoek blijkt dat mensen uit alle generaties er vanuit gaan dat seksuele gerichtheid een continuüm is – dat inzicht wordt gedeeld door 60 procent van de heteroseksuelen en 73 procent van de homoseksuelen. Van de heteroseksuelen denkt 28 procent dat er geen ‘middenweg’ is, dat je of hetero- of homoseksueel bent.

De YouGov-onderzoekers geven toe dat hun onderzoek geen bewijzen geeft voor daadwerkelijk biseksueel gedrag van de deelnemers aan het onderzoek – al was het maar, omdat 89 procent van de onderzoekspopulatie zich heteroseksueel noemt – maar zij stellen wel dat de deelnemers die zichzelf niet in de categorie exclusief heteroseksueel of homoseksueel plaatsen aan geven in elk geval open te staan voor biseksuele gevoelens en ervaringen. Het duidt volgens de onderzoekers in elk geval op een meer open houding als het gaat om seksualiteit – zeker bij de jongere generaties.

UPDATE – Inmiddels heeft een soortgelijk YouGov-onderzoek aangetoond dat een derde van de Amerikaanse jongeren zich ‘niet exclusief’ heteroseksueel noemt.

[Bron/Illustraties: YouGov – Illustratie Kinsey-schaal: CC-Kinsey/Razorbliss]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Biseksualiteit, Internationaal
Tags:
, , ,