Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Historische doorbraak voor LHBT’s in Afrika

23 mei 2014 -

De Afrikaanse Commissie voor de Rechten van Mensen en Volkeren (ACHPR) heeft voor het eerst een resolutie aangenomen tegen geweld en mensenrechtenschendingen op grond basis van seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Het COC spreekt van een historische doorbraak voor LHBT’s in Afrika. Ook is de resolutie een tik op de vingers van landen als Nigeria en Oeganda die recent nieuwe anti-homowetten hebben aangenomen.

De coalitie van Afrikaanse LHBT-organisaties die zich inzet voor de bevordering van mensenrechten noemt het aannemen van deze resolutie ‘de eerste stap richting het uitdragen van de gelijkheid en waardigheid van alle Afrikaanse mensen die voortdurend als tweederangs burgers behandeld worden vanwege hun echte of veronderstelde seksuele gerichtheid en expressie van genderidentiteit’. Deze maand publiceerde Sexual Minorities Uganda (SMUG) een rapport waarin tientallen geweldsincidenten genoemd worden die sinds de invoering van de anti-homowet in Oeganda hebben plaatsgevonden.

ACHPR

ACHPR kleinDe ACHPR is een onafhankelijk mensenrechtenorgaan ingesteld door de Afrikaanse Unie. De ACHPR is officieel belast met het beschermen en bevorderen van de mensenrechten in Afrika zoals die zijn vastgelegd in het Afrikaans Handvest voor de Rechten van de Mensen en Volkeren. De ACHPR formuleert normen voor de bescherming van mensenrechten die door alle 54 lidstaten van de Afrikaanse Unie in acht genomen moeten worden.

In de resolutie verwijst de ACHPR naar het Afrikaans Handvest op grond waarvan o.a. alle vormen van discriminatie verboden zijn, elk individu rechtsbescherming geniet en marteling en wrede en onmenselijke behandeling of bestraffing verboden zijn. De ACHPR roept de Afrikaanse staten op om er voor te zorgen dat mensenrechtenactivisten – waaronder LHBT-activisten – hun werk veilig kunenn doen. En ze moeten een eind maken aan het geweld en de mensenrechtenschendingen op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit en met wetgeving komen om die vormen van geweld en mensenrechtenschendingen strafbaar te maken.

De resolutie – begin deze maand aangenomen tijdens de 55ste sessie van de ACHPR in Angola – komt op een moment waarop verschillende Afrikaanse landen vergaande wetgeving hebben of overwegen die een ernstige schending van fundamentele LHBT-mensenrechten vormen. Dat de ACHPR er voor kiest om zich nu met deze resolutie uit te spreken over mensenrechtenschendingen op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit is dan ook cruciaal en prijzenswaardig.

Met deze resolutie kunnen Afrikaanse LHBT-organisaties en –activisten de overheid van hun land ter verantwoording roepen.

COC

COC Nederland feliciteert de diverse LHBT- en mensenrechtenorganisaties en activisten die zich inzetten bij de ACHPR om aandacht te vragen voor seksuele gerichtheid en genderidentiteit. In 2013 hebben deze activisten een rapport over geweld op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit samengesteld en bij de ACHPR ingediend. Dit rapport vormt de basis voor de nu aangenomen resolutie.

Het COC werkt samen met LHBT-organisaties in Tanzania, Kenia, Oeganda en Burundi en ondersteunt en traint hen om actief deel te nemen aan de ACHPR en om vervolgens ook in eigen land overheden aan te spreken op mensenrechten.

Zie HIER de tekst van de ACHPR-resolutie.

[Bron: COC NL  – Foto Afrikaanse LHBT-activisten tijdens training lobbywerkzaamheden: Waldo Swieger]

 

Wil je LHBT-activisten in Afrika steunen? Geef dan een  donatie aan het Pride Fonds!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
,