Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Historische overwinning voor intersekse rechten in India

27 augustus 2019 -

In Tamil Nadu heeft de regering een verordening uitgevaardigd op grond waarvan niet-noodzakelijke operaties aan geslachtskenmerken van baby’s en kinderen voortaan verboden zijn, behalve in het geval van levensbedreigende situaties. Deze verordening is een historische overwinning voor de rechten van de intersekse personen in Tamil Nadu – een deelstaat in het zuiden van India met 72 miljoen inwoners. COC en NNID feliciteren alle intersekse personen in Tamil Nadu met dit geweldige resualtaat!

Deze operaties zijn bijna overal ter wereld – ook in ons land – legaal en gebruikelijk, maar worden vaak zonder toestemming uitgevoerd en zijn daarmee een schending van mensenrechten.

De verordening luidt als volgt:

“De regering heeft na zorgvuldige overweging van alle bovenstaande punten en op basis van de adviezen van de deskundigen, die door de directeur van Medische Opleiding zijn verstrekt, besloten om geslacht veranderende operaties voor intersekse baby’s en kinderen te verbieden, met uitzondering van levensbedreigende situaties, en heeft dienovereenkomstig opdracht gegeven. De regering beslist over de levensbedreigende situatie op basis van de aanbeveling van de directeur van Medische Opleiding, die een commissie zal vormen bestaande uit:

  1. kinderchirurg/uroloog
  2. endocrinoloog
  3. maatschappelijk werker/ psycholoog/intersekse activist
  4. regeringsvertegenwoordiger die niet lager is dan de rang van Ondersecretaris.

De directeur van de Medische Opleiding ziet erop toe dat de bovengenoemde uitzonderingsclausule inzake levensbedreigende situaties niet wordt misbruikt door personen die van invloed zijn op de uitvoering van het verbod op geslacht veranderende operaties bij intersekse baby’s en kinderen.”

De achtergrond voor deze beslissing was een rechtszaak voor het Hooggerechtshof in Madras in april, gestart door een intersekse vrouw en haar man.

COC Nederland heeft Srishti Madurai  – een intersekse organisatie geleid door Gopi Shankar Madurai – ondersteund in het organiseren van een beleidsbijeenkomst met de verschillende belanghebbenden, waaronder regeringsvertegenwoordigers, om deze verordening op te stellen en te implementeren na de uitspraak van het Hooggerechtshof. Dit in nauwe samenwerking met NNID, die hen ook technisch heeft ondersteund.

De Indiase premier Narendra Modi wordt nu opgeroepen deze verordening in heel India in te voeren.

De verordening is nog niet online beschikbaar, dus deze zal hier op een later moment gedeeld worden.

[Bron: NNID met dank aan Gopi Shankar Madurai – zie foto: CC-Earlyspatz]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal, Intersekseconditie
Tags:
, , , , , ,