Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

HISTORY in the MAKING: Eerste CYPRUS PRIDE

31 mei 2014 -

Vandaag wordt geschiedenis geschreven op Cyprus met het houden van de eerste Pride-demonstratie in de hoofdstad Nicosia. Dat is ook historisch, omdat dit betekent dat er nu in alle landen van de Europese Unie Pride-demonstraties gehouden worden!

De Cyprus Pride – met als thema ‘Same Love – Equal Rights’ – is de zichtbare manifestatie van LHBT’s en markeert de groeiende bewustwording en emancipatie van LHBT’s op het zuidelijke deel van dit eiland in de Middellandse Zee dat lid is van de Europese Unie. De Pride-demonstratie is het slotevenement van twee weken met culturele avonden, politiek-maatschappelijke debatten enz.

CYPRUS PRIDE 2014 - SLOGAN

Aan de Cyprus Pride is door zo’n 3500 LHBT’s deelgenomen. Tegenstanders hebben een rookbom gegooid en geprobeerd het politiecordon rond de Pride-demonstratie te doorbreken, maar de politie wist dat en verder incidenten te voorkomen. Kort voor de start van de Pride werd er in Nicosia ook een tegendemonstratie georganiseerd door de Grieks-Orthodoxe Kerk.

Een van de sprekers tijdens de manifestatie op het Vrijheidsplein na afloop van de Pride-demonstratie is de inmiddels 81-jarige Alecos Modinos. Deze veteraan van de LHBT-beweging in Cyprus vocht begin jaren ´90 succesvol de strafbaarstelling van homoseksuele handelingen aan bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat leidde in 1998 tot de afschaffing van artikel 171 uit het Wetboek van Strafrecht van Cyprus. Over de eerste Cyprus Pride zegt Modinos dat daarmee ´een droom die ik 25 jaar gekoesterd heb, is uitgekomen´.

Cyprus Pride is georganiseerd door Accept-LGBT Cyprus en wordt gesteund door de burgemeester van Nicosia en de EU-vertegenwoordiger op het eiland, die beide ook aan de Pride-demonstratie hebben deelgenomen. Dat geldt ook voor de Nederlandse ambassadeur.

De bevolking van Cyprus is in meerderheid lid van de Grieks/Orthodoxe Kerk van Cyprus, die zich hevig verzet tegen het aanvaarden van gelijkberechtiging voor LHBT’s. Op de ILGA-Europe Rainbow Map 2014 staat Cyprus op de 36ste plaats met een score van 20 procent – ver onder het gemiddelde van 32 procent in de Europese Unie.

ILGA-Europe Rainbow Map 2014 - CYPRUS

Homoseksuele handelingen zijn op Cyprus niet meer strafbaar sinds 1998 en het land kent sinds 2004 ook anti-discriminatiewetgeving op grond waarvan ongelijke behandeling vanwege seksuele gerichtheid verboden is. Maar er is geen relatiewetgeving voor paren van gelijk geslacht en die paren mogen ook geen kind adopteren

Bestuur en medewerkers van COC Nederland feliciteert Accept-LGBT Cyprus met de eerst Pride-demonstratie!

[Bron/Illustraties: Accept-LGBT Cyprus]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,