Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Homo-discriminatie in ontwikkelingslanden

31 januari 2010 -

Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen worden in veel ontwikkelingslanden op gruwelijke wijze gediscrimineerd.

Het Hivos-boek Urgency Required – Gay and Lesbian Rights are Human Rights geeft een beeld van discriminatie en stigmatisering van homo’s en lesbo’s en maakt duidelijk dat er ook positieve ontwikkelingen zijn, zoals de invoering van anti-discriminatiewetgeving.

In landen als Iran en Sudan worden ze tot op de dag van vandaag ter dood veroordeeld. In veel andere landen wordt het homomannen en lesbische vrouwen onmogelijk gemaakt om op een normale manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen.

De wereldwijde verschillen op het gebied van homo-emancipatie zijn groot. Veel Afrikaanse religieuze leiders ontkennen tot op de dag van vandaag het bestaan van homoseksualiteit. Nederland staat als voorloper bekend, maar islamitische homo’s en lesbo’s hebben in ons land een moeilijk leven.

Gelukkig zijn er positieve ontwikkelingen, zeker op het gebied van wetgeving. In de zogenaamde Yogyakarta Beginselen wordt precies aangegeven hoe de universele mensenrechten van toepassing zijn op mensen met verschillende seksuele oriëntaties. Steeds meer landen hebben de Yogyakarta principes omarmd.

Het boek Urgency Required – Gay and Lesbian Rights are Human Rights is Engelstalige versie van het eerder verschenen Urgentie Geboden (uitgeverij SWP).
Homo-discriminatie in ontwikkelingslanden
De Engelse versie is uitgebreider en geeft naast informatie over Afrika ook aandacht aan Latijns Amerika en Azië.

In het boek wordt het probleem samengevat met de woorden: ‘Homofobie lijkt het laatste geaccepteerde vooroordeel, waar racisme wordt verworpen, antisemitisme wordt veroordeeld en vrouwenhaat zijn legitimiteit heeft verloren’.

Het boek is samengesteld door Ireen Dubel, programmamanager Gender, Vrouwen en Ontwikkeling bij Hivos en André Hielkema, werkzaam bij de Humanistische Alliantie en Stichting Socrates.

Volgens co-auteur Ireen Dubel is er organisatie en emancipatie nodig om gewelddadige homofobe praktijken uit te bannen. Urgency Required geeft daarvoor diverse strategieën.

‘De afschaffing van wetten die homoseksualiteit strafbaar stellen, is een belangrijke stap’, aldus Dubel. ‘Maar dan ben je er nog niet. Sociale acceptatie is essentieel – en die is veel moeilijker te bereiken. Moeilijk is niet onmogelijk’.

Dubbel ziet graag dat toonaangevende personen hun tolerantie voor homoseksualiteit uitspreken. ‘Je ziet dan dat de gemeenschap ook opener wordt tegenover homoseksualiteit. En dat maakt het voor individuen weer eenvoudiger om uit de kast te komen.’

Urgency Required kan besteld worden via info(@)hivos.nl (€15 exclusief verzendkosten) of download de publicatie hier.

Categorie:
Internationaal
Tags:
,