Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Homohuwelijk voor Amerikaans Hooggerechtshof

8 december 2012 -

Het Amerikaanse Federale Hooggerechtshof heeft besloten hoorzittingen te houden over twee zaken die verband houden met het huwelijk van paren van gelijk geslacht. Het gaat om de Defense of Marriage Act (DOMA) en het Californische referendum (Prop.8). Naar verwachting worden de hoorzittingen maart volgend jaar gehouden.

Windsor v. United States – Defense of Marriage Act (DOMA) verbiedt federale instellingen paren van gelijk geslacht gelijk te behandelen met hetero-echtparen – zelfs in staten waar het huwelijk is opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Dat geldt voor alle federale regelingen, zoals belastingen, pensionen, sociale voorzieningen enz. Lagere rechters hebben al geoordeeld dat DOMA – ingevoerd tijdens het presidentschap van Bill Clinton – ongrondwettelijk is. Op grond daarvan heeft de Obama-regering besloten de wet ook niet meer juridisch te verdedigen.

Hollingsworth v. Perry – Propostion 8 is het referendum dat in november 2008 gehouden werd in Californië. Een kleine meerderheid besloot toen een passage in de Californische Grondwet op te nemen, waardoor het huwelijk enkel voor m/v-paren zou gelden. Daarmee werd een rechterlijke uitspraak eerder dat jaar waardoor paren van gelijk geslacht wel konden trouwen ongedaan gemaakt. Februari jl. besliste een Californische rechter dat Prop.8 ongrondwettelijk is – een oordeel dat ook in hoger beroep gehandhaafd is. Op grond van dat vonnis besloot de Californische overheid het referendum niet langer juridisch te verdedigen.

Onduidellijk is nog of het Hooggerechtshof zich enkel gaat uitspreken over de specifieke situatie in Californië of een principieel vonnis gaat vellen dat daarme ook van invloed is op soortgelijke grondwetsbepalingen in meer dan dertig andere staten.

[Bron: COC NL – Foto SCOTUS – anthomycmaki]

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,