Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Homoseksualiteit blijft strafbaar in Kenia

24 mei 2019 -

Het Hooggerechtshof in Kenia heeft geoordeeld dat de wetsartikelen op grond waarvan homoseksualiteit in Kenia strafbaar is niet ongrondwettelijk zijn. Homoseksuele handelingen blijven daarmee in Kenia verboden en kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf van 5 tot 14 jaar. Vanuit de Keniaanse LHBTI-gemeenschap is met teleurstelling gereageerd op het vonnis, maar ook met vastberadenheid om de strijd voort te zetten.

In tegenstelling tot veel andere landen, zijn deze strafwetten in Kenia geen dode letter. Uit officiële regeringsdocumenten blijkt namelijk dat tussen 2013 en 2017 meer dan 530 mensen zijn opgepakt op grond van deze wetten.

Het vonnis van vandaag is de voorlopige afsluiting van een rechtszaak die al in 2016 werd aangespannen door Eric Gitari, medeoprichter en directeur van de National Gay and Lesbian Human Rights Commission (NGLHRC), een partnerorganisatie van het COC in het internationale programma Bridging the Gaps. Doel was het schrappen van de strafwetsartikelen 162 en 165 op grond waarvan homoseksuele handelingen strafbaar zijn, omdat ze in strijd zouden zijn met de Grondwet van Kenia. Daarin is non-discriminatie, gelijkberechtiging, menselijke waardigheid en het recht op privacy vastgelegd. Grondrechten die ook voor LHBTI’s gelden, maar fundamenteel aangetast worden door deze strafwetten en de maatschappelijke discriminatie en onveiligheid die ze tot gevolg hebben.

Het Hooggerechtshof is echter tot het oordeel gekomen dat er onvoldoende bewijs is dat de strafwetsartikelen discriminerend zijn, omdat ze voor iedereen gelden ongeacht seksuele oriëntatie. De rechters bestrijden overigens ook dat homoseksualiteit een aangeboren en onverandere seksuele gerichtheid is. De wetten zijn volgens de rechters ook een uitdrukking van de waarden en normen van Kenia – zoals die blijken uit het wetsartikel dat regelt dat enkel een man en vrouw een huwelijk kunnen sluiten – en daarmee ook geen aantasting van de mensenrechten. Volgens de rechters is de strafwet daarom niet in strijd met de Grondwet.

Uit de eerste reacties vanuit de Keniaanse LHBTI-gemeenschap blijkt grote teleurstelling over het vonnis, vooral vanwege recente positieve rechterlijke uitspraken. Zoals vorig jaar het toelaten van de film Rafiki van regisseur Wanuri Kahiu en begin dit jaar het oordeel dat de officiële registratie van de NGLHRC moet worden toegestaan. Maar er is ook grote vastberadenheid om de strijd voort te zetten. In de eerste plaats door in hoger beroep te gaan bij het Hof van Beroep en uiteindelijk als dat nodig is tot aan het Grondwettelijk Hof.

Ook COC Nederland is teleurgesteld, maar staat achter de Keniaanse LHBTI-activisten in hun optimisme om door te vechten. “Vooruitgang gaat dikwijls met stappen vooruit en dan helaas soms ook weer een stap terug”, zegt Joyce Hamilton, internationaal medewerker van COC Nederland. “Maar uiteindelijk zal de inzet van de activisten beloond worden, ook door de druk die uitgaat van verandering in andere landen.”

Hoorzittingen in deze zaak werden in oktober vorig jaar gehouden. Het feit dat een maand eerder het Hooggerechtshof van India een vergelijkbare Brits koloniale sodomiewet ongrondwettelijk verklaard had, speelde daarbij een belangrijke rol. De strafwetsartikelen in Kenia zijn immers ook een erfenis uit het Brits koloniale verleden. Verwacht werd dat het Hooggerechtshof al op 22 februari jl. met een vonnis zou komen, maar op die dag werd slechts bekend gemaakt dat dit werd uitgesteld tot 24 mei 2019.

Angola maakte begin dit jaar wel een einde aan de strafbaarstelling van homoseksuele handelingen. Er zijn nu nog 70 landen waar homoseksualiteit strafbaar is, waaronder 33 Afrikaanse landen.

[Bron: COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , ,