Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Ierse Constitutionele Conventie voor openstelling huwelijk

15 april 2013 -

Ierland’s Constitutionele Conventie heeft met een overweldigende meerderheid gestemd voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. De Conventie is vorig jaar door de Ierse regering opgericht om met voorstellen te komen voor veranderingen van de Ierse Grondwet – daaronder ook de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Afgelopen zondag stemden 79 van de 100 leden van de Conventie voor het opnemen van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in de Ierse Grondwet. 81 leden stemden voor wetgeving om de kinderen van paren van gelijk geslacht rechtsbescherming te geven en 78 leden stemden voor wetgeving die voor heel Ierland zou moeten gelden, in plaats van wetgeving per Ierse deelstaat. In een aparte stemming maakte de Conventie bovendien duidelijk dat dit standpunt geen vrijblijvend advies aan de Ierse regering is, maar als opdracht moet worden beschouwd.

Voorafgaand aan de stemming werd op zaterdag een hoorzitting over de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht gehouden, waaraan werd bijgedragen door meer dan honderd individuen en groeperingen – daaronder rechtsgeleerden, LHBT-belangen-, mensenrechten- en godsdienstige organisaties.

De Constitutionele Conventie werd afgelopen jaar opgericht door de Ierse regering om mogelijke veranderingen van de Ierse Grondwet te onderzoeken en daarover voorstellen te doen. Daaronder ook de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, dat zelfs als eerste onderwerp aan de orde gekomen is. De Conventie heeft 100 leden, waaronder 33 volksvertegenwoordigers – van het Ierse parlement (Dail), senaat (Seanad) en van het parlement van Noord-Ierland – 66 burgers en een onafhankelijke voorzitter.

Het is nu aan de Ierse regering om binnen vier maanden met een reactie te komen op het standpunt van de Constitutionele Conventie. Iers vicepremier (Tanaiste) Eamon Gilmore heeft al laten weten dat de uitslag van de stemming ‘een teken van vooruitgang’ vindt. “Ik heb altijd gezegd dat ik onze relatiewetgeving een weerslag van het verleden en niet van de toekomst vind”, zei Gilmore. “Het komt de staat niet toe om te beoordelen op je verliefd mag worden en met wie je je leven wilt delen.”

In afwachting van het oordeel van de Conventie warenen paar duizend Ierse LHBT’s bijeengekomen buiten het gebouw waar de Conventie haar bijeenkomst houdt. In een eerste reactie noemt de Ierse LHBT-beweging het oordeel van de Conventie ‘een historische stap’. “Het bouwt voort op de buitengewone vooruitgang die we in de afgelopen twintig jaar bereikt hebben en maakt duidelijk dat Ierland klaar is om de stap te zetten om het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht,” zegt Brian Sheehan, woordvoerder van het Gay and Lesbian Equality Network (GLEN).

Medeoprichter Richard O’Leary van Changing Attitude – een progressieve groep binnen de Ierse Anglicaanse Kerk – zegt dat de Conventie duidelijk maakt dat ‘het Ierse volk een einde wil maken aan het tweederangsburgerschap van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen’.

Woordvoerders namens de Ierse Rooms-Katholieke Kerk waren duidelijk minder gelukkig met de uitslag van de stemming. Zij lieten weten te vrezen dat de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht ten koste zal gaan van de godsdienstvrijheid. De leden van de Conventie zijn volgens hen ‘niet zorgvuldig genoeg’ aan deze ‘botsing van grondrechten’ aandacht besteed. De Ierse Rooms-Katholieke bisschoppenconferentie had voorafgaande aan de hoorzitting al laten weten dat het sluiten van huwelijken door priesters – die op dit moment de overgrote meerderheid van de Ierse huwelijken sluiten – door de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht op de tocht kan komen te staan. Het gevolg zou kunnen zijn dat Ierse priesters helemaal geen huwelijken meer zullen sluiten.

Een aan het begin van dit jaar door Marriage Equality Ireland gehouden enquête heeft aangetoond dat de steun voor het openstellen van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht de afgelopen jaren forst gestegen is – van 12 procent in 2008 naar 75 procent in 2012. Er is ook een politieke meerderheid voor het opengestelde huwelijk, want de Ierse Labour Party, de Green Party, Sinn Féin, de Socialistische Partij en Fianna Fáil zijn daar voorstander van.

De huidige Ierse huwelijkswetgeving (2004) verbiedt expliciet een huwelijk van twee personen van gelijk geslacht. Ierland kent wel sinds juli 2010 een vorm van geregistreerd partnerschap voor paren van gelijk geslacht – maar geregistreerde partners hebben geen gezamenlijk adoptierecht en gezamenlijk ouderschap over de kinderen die zij opvoeden krijgen. De Ierse LHBT-beweging heeft partnerregistratie steeds als een ‘tussenstap’ op weg naar volledige gelijkberechtiging door de openstelling van het huwelijk gezien.

[Bronnen: Ierse Constitutionele Conventie, GLEN – Foto Marriage Equality Dublin Pride 2009: Celestah]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , ,