Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Informatiedag interlandelijke adoptie uit Zuid-Afrika

17 november 2013 -

Op zaterdag 23 november a.s. organiseren de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) en Ek Sien Jou een informatiedag over interlandelijke adoptie uit Zuid-Afrika voor Nederlandse o.a. roze wensouders. Dat is recent mogelijk geworden doordat er een einde is gekomen aan de discriminatie van buitenlandse adoptieouders in Zuid-Afrika.

Tot voor kort weigerden Zuid-Afrikaanse adoptiebureaus – zoals Abba Adoptions – op grond van godsdienstige opvattingen kinderen ter adoptie aan te bieden aan ondermeer alleenstaanden, niet-christelijke en lesbische of homoseksuele adoptieouders uit het buitenland. Op grond van Zuid-Afrikaanse wetgeving is dit echter een vorm van discriminatie. Mede op grond van klachten daarover van o.a. Nederlandse roze adoptieouders heeft de Zuid-Afrikaanse Mensenrechtencommissie een onderzoek gedaan naar deze kwestie.

Ek Sien Jou – een Nederlandse belangengroep van adoptieouders die een Zuid-Afrikaans kind willen adopteren – heeft deze kwestie ook onder de aandacht gebracht van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie), belast met het adoptiebeleid. De staatssecretaris heeft deze maand aan de Tweede Kamer een brief gestuurd, waaruit blijkt dat de Centrale Autoriteit in Zuid-Afrika – belast met het toezicht op het adoptiebeleid – recent toestemming gegeven heeft voor een samenwerking tussen de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) en het Zuid-Afrikaanse adoptiebureau Wandisa uit Kaapstad.  Dit Zuid-Afrikaanse adoptiebureau heeft geen discriminerend beleid. Teeven laat daarin weten dat er snel gewerkt zal worden aan het verlenen van toestemming voor deze samenwerking door de Nederlandse Centrale Autoriteit.

Door deze ontwikkelingen zal interlandelijke adoptie vanuit Zuid-Afrika ook voor roze ouders binnen afzienbare tijd mogelijk worden.

NAS is inmiddels begonnen met het opstarten van dit adoptietraject en heeft een wachtlijst voor potentiële adoptieouders geopend. Voor belangstellenden wordt daarover op zaterdag 23 november – in samenwerking met Ek Sien Jou – een informatiebijeenkomst gehouden. Wees er wel snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze bijeenkomst. Aanmelding is mogelijk via de NAS-website. Daar is ook de nodige achtergrondinformatie te vinden over de procedure van interlandelijke adoptie uit Zuid-Afrika.

[Bronnen: NAS, Ek Sien Jou e.a.]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , ,