Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Iraanse christen beschuldigd van drugssmokkel

11 augustus 2006 -

De Iraanse christen Issa Motamadi Mojdehi, die op 24 juli jl. werd opgepakt omdat hij weigert zijn geloof af te zweren, wordt nu officieel beschuldigd van drugssmokkel. Het gebruik van verzonnen aanklachten – dat waarschijnlijk ook in zaken rond homoseksualiteit voorkomt – wordt daarmee bevestigd.

COC Nederland heeft deze zaak onder de aandacht gebracht van de ChristenUnie. Die hebben daarover inmiddels Kamervragen gesteld aan minister Bot van Buitenlandse Zaken.

Issa Motamadi Mojdehi

bekeerde zich zeven jaar geleden van de islam tot het christendom. Sinds een half jaar hield de geheime politie van Iran hem en zijn evenees bekeerde vrouw Parvah in de gaten en twee weken geleden werd Motamadi gearresteerd.

Officieel wordt hem drugshandel ten laste gelegd – een vergrijp waarop in Iran de doodstraf staat – maar politieagenten hebben tegen hem gezegd dat zijn werkelijke misdaad is dat hij de islam de rug heeft toegekeerd. Zij houden hem in de gevangenis voor dat hij vrijkomt zodra hij het christendom vaarwel zegt en weer moslim wordt.

Er is ook al gesuggereerd dat zijn vrouw Parvah ook beschuldigd wordt van drugshandel, maar zij is (nog) niet gearresteerd.

Op zich kunnen bestaande christenen in Iran zonder al te veel problemen hun geloof belijden, zolang zij maar niet aan evangelisatie doen. Volgens artikel 23 van Grondwet van Iran is ‘onderzoek naar iemands geloof verboden, en mag niemand geweld aangedaan of de les gelezen worden wegens het houden van een zeker geloof’. Maar op geloofsafval staat in Iran volgens de sharia echter wel de doodstraf, maar het is niet zeker dat Motamadi volgens de sharia berecht wordt.

Gevreesd wordt daarom dat Motamadi op de valse beschuldiging van drugssmokkel veroordeeld gaat worden. Ook is men bang dat het moeilijk zal zijn een goede advocaat te vinden die de moed heeft om het voor de Motamadi’s op te nemen.

Issa Motamadi (31)en zijn vrouw Parvah (27) onthulde hun afvalligheid en trokken de aandacht van de autoriteiten toen zij hun zoon, die begin dit jaar werd geboren, de christelijke naam Micha gaven.

Zo maakten zij voor iedereen in hun omgeving duidelijk dat hun zoon al bij zijn geboorte een christelijke achtergrond had, waardoor hij dus nooit vervolgd kan worden wegens het afvallen van de islam.

Dit is tegen het zere been van de streng islamitische autoriteiten in Iran, die de ‘afvallige’ ouders daarom nu stevig aanpakken.

Baghani, een geheim agent speciaal belast met onderzoek naar minderheden, zou Motamadi gezegd hebben dat hij enkel weer vrijkomt als hij zijn christelijk geloof afzweert. Dit zou de enige oplossing zijn die voor de rechter acceptabel is. Baghani zou ook gezegd hebben dat er waarschijnlijk verschillende executies voor nodig zullen zijn, voordat de Iraniërs pas echt begrijpen hoe zwaar de overheid tilt aan mensen die de islam de rug toekeren.

Op dit moment stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw ambtsbericht over Iran op dat minister Verdonk van Vreemdelingenbeleid het antwoord moet geven op de vraag of Iraanse homoseksuele én christelijke asielzoekers wel of niet veilig terug gestuurd kunnen worden naar Iran. De beslissing daarover zal voor begin oktober vallen.

Kwesties als het gebruik van valse aanklachten door de Iraanse overheid om te maskeren dat mensen vanwege hun homoseksualiteit, christelijk geloof of afvalligheid opgepakt, gemarteld en zelfs geëxecuteerd worden, spelen daarbij een belangrijke rol.

Zie voor meer informatie het dossier Stop Executies Iran.

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags: