Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Iran Comité organiseert demonstratie Iraanse ambassade

30 maart 2009 -

Woensdag 1 april is het precies 30 jaar geleden dat ayatollah Khomeini de Islamitische republiek Iran uitriep. Sindsdien vormt het regime een bedreiging voor zowel de eigen burgers als voor de internationale veiligheid.

Daarom organiseert het Iran Comité, dat zich gisteren presenteerde, die dag een demonstratie bij de Iraanse ambassade in Den Haag.

In Iran worden vrouwen al bij enige verdenking van overspel gestenigd, politieke tegenstanders worden opgepakt en homoseksuelen worden zonder pardon opgehangen. Ahmedinejad noemt de Holocaust een mythe en Iran komt steeds dichterbij het bezit van een atoomwapen waarmee ze de wereld kunnen bedreigen.

Om deze reden is het Iran Comité opgericht. In dit comité zitten vertegenwoordigers van de Iraanse, Joodse, homosexuele, Christelijke en Koerdische gemeenschap en (oud) politici. Het comité staat onder leiding van Bram Peper. Ook Frank van Dalen, oud-voorzitter van COC Nederland, is lid van het comité.

Demonstratie

1 april zullen verschillende comitéleden en Kamerleden toespraken houden voor de Iraanse ambassade (Duinweg 22 te Den Haag).

Het Iran Comité roept iedereen op mee te demonstreren op woensdag tussen 17.00 en 18.00 uur om daarmee de Nederlandse regering op te roepen om meer economische en diplomatieke druk op Iran uit te oefenen.

Petitie

Of teken de petitie op de website van het Iran Comité. Daarin wordt de Nederlandse regering in samenwerking met de Europese Unie om een aantal concrete stappen gevraagd om het Iraanse regime onder druk te zetten om de nucleaire dreiging in te dammen en de mensenrechten te respecteren.

Zie ook:

Presentatie IRAN COMITÉ

Zie verder ons Iran-dossier.

Categorie:
Internationaal
Tags: