Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Joyce Hamilton herkozen in bestuur ILGA-Europe

11 december 2016 -

COC’s internationaal beleidsmedewerker Joyce Hamilton is herkozen als co-voorzitter in het bestuur van de International Lesbian, Bisexual, Transgender and Intersex Assiciation Europe (ILGA-Europe).

ILGA-Europe is de koepelorganisatie van Europese LHBTI-organisaties en richt zich op het bevorderen van mensenrechten en belijkberechtiging van LHBTI’s op Europees niveau en het ondersteunen en versterken van de lidorganisaties, door onderlinge samenwerking, het bieden van trainingen enz. Dit jaar viert ILGA-Europe het 20-jarig bestaan.

Joyce Hamilton is sinds 2012 lid van het bestuur van ILGA-Europe en sinds 2014 co-voorzitter. Tijdens de ILGA-Europeconferentie in de Cypriotische hoofdstad Nicosia werd ze met het hoogste aantal stemmen herkozen in het bestuur. In de eerste bestuursvergadering na de Nicosia-conferentie werd ze herbenoemd tot co-voorzitter. Het bestuur van ILGA-Europe telt verder vertegenwoordigers uit Cyprus, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Oekraïne, Polen en Zweden.

Hamilton’s prioriteiten richten zich op enerzijds de versterking van de lidorganisaties die de basis van ILGA-Europe vormen en anderzijds van de koepelorganisatie zelf. Voor dat laatste richt ze zich m.n. op de betere vertegenwoordiging van de seksuele en genderdiversiteit en de intersectionaliteit van de LHBTI-gemeenschap, verdere professionalisering van de groeiende organisatie en diversificatie van de financiering, door o.a. bedrijfssponsoring en private fondswerving.

Bij de lidorganisaties wil ze vooral hun mobilisatiekracht helpen versterken. “Dat is nodig om een weerwoord te kunnen geven op de huidige crisis van Europese instellingen, democratie en burgerschap, het toenemend populisme en vreemdelingenhaat en de afnemende tolerantie – ook als het gaat om seksuele en genderdiversiteit. Europese waarden worden daardoor ondermijnd”, stelt Hamilton.

Bij COC Nederland werkt Joyce Hamilton sinds 2011 aan internationale belangenbehartiging bij organisaties als de Europese Unie, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Verenigde Naties. Daarbij werkt ze samen met LHBTI-organisaties uit tal van landen om hen een platform te geven om bij deze organisaties direct belangen te behartigen en de mensenrechten van LHBTI’s te bevorderen.

COC Nederland is trots op Hamilton’s herverkiezing, die het belang en succes van het internationale werk van het COC onderstreept. Hamilton zal haar co-voorzitterschap van ILGA-Europe vervullen naast haar werkzaamheden als internationaal beleidsmedewerker voor COC Nederland.

[Bron: COC NL – Foto Joyce Hamilton: CC-ILGA-Europe]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
,