Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kabinet neemt maatregelen tegen Oeganda

24 februari 2014 -

Het kabinet neemt maatregelen tegen Oeganda nu president Yoweri Museveni de anti-homowet heeft ondertekend. Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de hulp van Nederland aan de Oegandese overheid opgeschort.

Jaarlijks gaat er ongeveer 23 miljoen euro naar Oeganda; daarvan gaat 7 miljoen euro naar een fonds om de justitiële sector (onder meer mensenrechtentraining voor politie, scholing voor gevangenen en het opzetten van interne inspectiediensten). Die 7 miljoen wordt nu stopgezet. Wel blijft gewoon geld gaan naar onder meer initiatieven om de mensenrechten te verbeteren en voedselprojecten van maatschappelijke organisaties in Oeganda, aldus Ploumen.

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is er zeer teleurgesteld over dat de president toch zijn handtekening heeft gezet. ‘Internationale druk heeft hem helaas niet weerhouden. Dit is een slechte dag voor de mensenrechten in Oeganda’, aldus Timmermans.

De Nederlandse ambassade in Kampala staat in nauw contact met de LHBT-gemeenschap in Oeganda, mede om te bezien op welke wijze zij die het best kan ondersteunen.

Voor Nederland is de wet om een aantal redenen niet acceptabel. Zo stemt deze niet overeen met internationale mensenrechtenverdragen waarvoor ook Oeganda heeft getekend. Acceptatie van de anti-homowet heeft dan ook consequenties voor de Nederlandse relatie met de Oegandese overheid, aldus Timmermans. Ook zal hij voorstellen doen internationaal maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in Europees verband.

Met deze maatregel komt het kabinet tegemoet aan een oproep van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en SP om snel met een reactie op het van kracht worden van de Oegandese anti-homowet te komen. ChristenUnie en D66 hebben ook duidelijk gemaakt dat ze willen dat de Nederlandse hulp aan de Oegandese overheid direct wordt gestopt. “Stille diplomatie heeft niet gewerkt, het is nu tijd voor een krachtig signaal tegen deze afschuwelijke wet. Maar het zou wel goed zijn als dat geld zou worden ingezet voor locale projecten om de mensenrechten te verbeteren.'”, aldus D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma tegenover het ANP.

[Bron/Foto minister Ploumen: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

Categorie:
Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , ,