Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kandidaat-Eurocommissaris spreekt zich uit voor LHBTI-beleid

7 oktober 2014 -

Vera Jourova, de Tsjechische kandidaat om Eurocommissaris te worden voor Justitie, Consumentenrechten en Gendergelijkheid, heeft zich duidelijk uitgesproken voor LHBTI*-emancipatiebeleid. Jourova deed dat op woensdag 1 oktober in het Europees Parlement tijdens de hoorzitting over haar kandidatuur.

Jourova zou als Eurocommissaris een portefeuille krijgen met voor LHBTI’s belangrijke beleidsonderdelen, zoals het invoeren van een Europese richtlijn om een einde te maken aan discriminatie, onder meer op grond van seksuele gerichtheid. Het Europees Parlement heeft al meermaals resoluties aangenomen waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen deze richtlijn in te voeren, maar dat is op heden nooit gebeurd.

Jourova maakte de Europarlementariërs duidelijk dat zij van de invoering van deze anti-discriminatierichtlijn een prioriteit zal maken. Daarnaast wil Jourova ook Europese campagnes financieren om de sociale acceptatie van LHBTI’s te helpen vergroten.

Verder heeft het Europees Parlement eerder dit jaar een zogenaamde EU LHBTI Routekaart aangenomen, waarin een groot aantal beleidsterreinen worden genoemd die een einde moeten maken aan homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit. In die EU Routekaart wordt ook voor het eerst beleid ten gunste van mensen met een intersekse-conditie genoemd. Verder gaat het bijvoorbeeld om het in de hele EU erkennen van de huwelijken van paren van gelijk geslacht en van zogenaamde roze gezinnen.

Daarover heeft Jourova gezegd dat ze voor de implementatie daarvan een ‘concreet actieplan’ wil ontwikkelen in samenspraak met de EU-lidstaten. Ze gaat daarvoor samenwerken met de Nederlandse kandidaat-Eurocommissaris Frans Timmermans. Die zal verantwoordelijk worden voor het bewaken en bevorderen van fundamentele rechten en deed daarover in zijn hoorzitting bij het Europees Parlement een aantal duidelijke uitspraken – ook als het gaat om de positie van LHBTI’s.

COC Nederland is hoopvol gestemd door de toezeggingen van Jourova en ziet uit met haar (en Timmermans) samen te werken om de LHBTI-emancipatie in de Europese Unie te bevorderen. “Wij zullen zowel Jourova als Timmermans aan hun uitspraken herinneren als dat nodig is”, zegt COC-buitenlandmedewerker Joyce Hamilton.

COC Nederland organiseerde eerder dit jaar een Europees Verkiezingsdebat waarbij een groot aantal partijen ook een zogenaamde Roze Pledge tekenden met verkiezingsbeloften voor het bevorderen van LHBTI-emancipatie. Het COC werkt op Europees niveau samen met ILGA-Europe, de koepelorganisatie van Europese LHBT-organisaties.

* LHBTI = lesbische vrouwen, homoseksuelen mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie

[Bron: COC NL – Foto Vera Jourova: CC-EPP Group]

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , , ,