Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kenia moet LHBTI-organisaties erkennen

29 april 2015 -

De Keniaanse overheid moet LHBTI*-mensenrechtenorganisaties als niet-gouvernementele organisatie erkennen. Dat is de uitkomst van een principieel vonnis van het Hooggerechtshof van Kenia waarin de grondrechten van alle burgers – ook minderheidsgroepen – voorop worden gesteld. Dit vonnis kan mogelijk ook verstrekkende gevolgen hebben voor de LHBTI-emancipatie in Kenia.

De rechtszaak was aangespannen door Eric Gitari, directeur van de National Gay and Lesbian Human Rights Commission (NGLHRC). Hij diende in 2012 een aanvraag in bij de Nationale NGO-raad om de zijn organisatie te registeren – een wettelijke voorwaarde om in Kenia als non-governementele organisatie te kunnen werken. Zonder die registratie kan een organisatie geen bankrekening opening, geen kantoorruimte huren of financiële ondersteuning krijgen.

Het registratieverzoek werd door de NGO-raad afgewezen, mede omdat homoseksuele handelingen in Kenia strafbaar zijn en het ‘bevorderen’ daarvan niet kan worden toegestaan. Gitari stelt echter dat NGLHRC zich ten doel stelt om voorlichting te geven over seksuele en genderdiversiteit en de bevordering van mensenrechten en emancipatie van LHBTI’s. Bovendien is de weigering volgens Gitari in strijd met de Keniaanse Grondwet, het Afrikaanse Handvest voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR).

Samengevat oordeelt het Hooggerechtshof van Kenia dat:

    • de Nationale NGO-Raad de NGLHRC moet erkennen en registreren;
    • Kenia’s Grondwet de rechten van ‘elk individu’ erkent en beschermt –  inclusief minderheidsstandpunten en minderheidsgroepen zoals LHBT’s – ongeacht de opvattingen van de meerderheid van de bevolking over deze standpunten en groepen;
    • Kenia’s Grondwet maatgevend is voor het handelen van de overheid;
    • de minister van Justitie, de NGO-raad of andere partijen die tegen de registratie van NGLHRC waren mogelijk ‘gelijk of ongelijk hebben als het gaat om de zedelijke en godsdienstige opvattingen van de bevolking van Kenia, maar de Grondwet perkt rechten niet in op grond van deze opvattingen’.

Behalve dat NGLHRC (en elke andere LHBTI-organisatie) zich nu kan laten registreren, heeft dit vonnis van het Hooggerechtshof mogelijk ook verstrekkende gevolgen voor de LHBTI-emanicpatie in Kenia. Het Hof heeft immers een aantal principiële uitspraken gedaan over grondrechten – die voor elke burger gelden – en de grondwettelijk beperkte handelingsvrijheid van de overheid. NGLHRC-bestuursleden verheugen zich daarom over dit vonnis en hopen dat het een stap is naar een toleranter Kenia.

Het Kenya Christian Professional Forum (KCPF) is verontwaardigd over het vonnis van het Hooggerechtshof en heet laten weten dit ‘in het publieke belang’ te gaan aanvechten in hoger beroep. Ook de Anglicaanse aartsbisschop van Nairobi Eliud Wabukala heeft zich tegen het vonnis uitgesproken.

Deze protesten tegen het vonnis krijgen steun van William Ruto, de vicepresident van Kenia. “Wij steunen onze godsdienstige leiders in hun strijd om het geloof te verdedigen. Wij zullen homoseksualiteit in onze samenleving geen ruimte geven, want het is strijd met onze godsdienstige en culturele opvattingen. Er is geen ruimte voor homoseksualiteit in ons land. Daar kan ik iedereen van verzekeren en dat zeg ik niet om stemmen te winnen, maar om ons geloof en onze opvattingen te beschermen.” De vicepresident maakte daarbij echter niet duidelijk dat de regering daadwerkelijk stappen gaat ondernemen tegen het vonnis van het Hof.

NGLHRC is een van de partners van COC Nederland in het Pan African Advocacy-programma. Het COC werkt hierin samen met negen LHBTI- en mensenrechtenorganisaties in Tanzania, Kenia, Burundi en Oeganda.

Zie HIER voor het vonnis van het Hooggerechtshof.

[Bron: COC NL, NGLHRC, Daily Nation, Christian Today]

* LHBTI = lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie.

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, ,