Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kennisdeling centraal in EU-aanpak haatcriminaliteit

28 april 2016 -

EU-lidstaten versterken de gezamenlijke aanpak van haatcriminaliteit en verbeteren de zorg voor slachtoffers. Werkwijzen om ‘hate crimes’ te melden en te registreren worden voortaan uitgewisseld via een online compendium. Minister Ard van der Steur en directeur Michael O’Flaherty van het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) lanceerden de website vandaag in Amsterdam, tijdens een EU-conferentie over de aanpak van haatcriminaliteit.

De website is ontwikkeld door het FRA en is een praktische leidraad voor handhaving en beleidsmakers. Zij kunnen die in hun eigen land praktisch toepassen.

Een stap in de goede richting, meent minister Van der Steur: “Het biedt een podium voor het uitwisselen van informatie en om van elkaars ervaringen te leren. Hoe we slachtoffers zover krijgen dat ze aangifte doen. Hoe we binnen met onze beschikbare capaciteit hate crimes zo effectief mogelijk kunnen aanpakken. En hoe we door betere statistieken inzicht krijgen in de omvang van deze vorm van criminaliteit. Dit fenomeen houdt niet op bij de landsgrenzen. We zullen het echt samen moeten doen.”

Ook EU-commissaris Vera Jourová en FRA-directeur Michael O’Flaherty spreken van een belangrijke stap.

Jourová: “Haatcriminaliteit gaat in tegen de kernwaarden van de EU. Elke dag worden binnen de EU grondrechten geschonden, als burgers worden aangevallen om hoe ze eruit zien, wat ze geloven of wie ze zijn.” O’Flaherty: “Om haatcriminaliteit effectief tegen te gaan moeten we onze krachten bundelen en van elkaar leren wat er al werkt.”

Grotere effectiviteit en de juiste training

Tijdens de tweedaagse EU-conferentie staat kennisdeling dan ook centraal. Na de lancering van het compendium presenteerden delegaties uit Finland, Kroatië en Ierland praktijkvoorbeelden omtrent het rapporteren en vastleggen van haatcriminaliteit, het bereiken van grotere effectiviteit in de samenleving en het belang van de juiste training in het omgaan met deze vorm van criminaliteit.

Haatcriminaliteit komt in de Europese Unie veel voor. Het motief achter hate crimes blijft vaak onzichtbaar, omdat aangifte en vervolging zich richten op het delict zelf en niet op het achterliggende motief. Slachtoffers voelen zich daardoor niet begrepen. Een uitwisseling van de beste manieren om hate crimes te melden en te registeren moet de aanpak van hate crime binnen de EU binnen versterken en de zorg voor slachtoffers verbeteren.

COC Nederland onderstreept het belang van een stevige aanpak van haatmisdrijven in Europa en in Nederland. COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt daarover in een video waarmee de conferentie werd geopend (zie hierboven). Ook bepleit het COC dat in de Nederlandse wet een hate crime-artikel wordt opgenomen, waarmee discriminerend geweld zwaarder kan worden bestraft.

[Bron/Illustratie/YouTube: EUNL16]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal, Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , , , , ,