Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kritische reacties op Europees LHBTI-besluit

21 juni 2016 -

Diverse organisaties reageerden de afgelopen dagen kritisch op een Europees besluit over LHBTI-beleid. De zogenaamde Raadsconclusie kwam op 16 juni onder Nederlands voorzitterschap tot stand. 

Het is voor het eerst dat de EU-ministers een dergelijk besluit over LHBTI-beleid nemen en de Europese Commissie oproepen tot actie. Minister Bussemaker (OCW) spreekt daarom van een ‘gezamenlijke vuist tegen homofobie.

Critici zien echter grote risico’s. De tekst van het besluit bepaalt namelijk dat bij het uitvoeren van Europees LHBTI-beleid rekening moet worden gehouden met ‘nationale tradities’. De vrees is dat landen zullen proberen om LHBTI-mensenrechten met een beroep op deze formule terzijde te schuiven. Het voorstel om ‘nationale tradities’ aan de tekst toe te voegen, is afkomstig van Hongarije, dat aanvankelijk helemaal geen Europees LHBTI-besluit wilde.

De Europese LHBTI-organisatie ILGA-Europe vindt het positief dat de EU-landen zich voor het eerst gezamenlijk uitspreken over LHBTI’s, maar heeft ook ‘ernstige bedenkingen’ bij de inhoud van het besluit. ‘Nationale tradities’ zijn volgens ILGA precies de rechtvaardiging die veel landen actief gebruiken om wettelijke bescherming van LHBTI’s tegen te houden.

Volgens Transgender Europe (TGEU) is de tekst van het besluit ‘vergiftigd’ omdat EU-lidstaten LHBTI’s volgens TGEU nu met een beroep op nationale tradities kunnen discrimineren. TGEU betreurt dat er in het besluit geen aandacht is voor de mensenrechten van transgenders.

Ook Malta vindt de Raadsconclusie van 16 juni niet ambitieus genoeg en publiceerde daarover op 17 juni een publieke verklaring samen met Zweden, Denemarken, Oostenrijk, België, Griekenland, Luxemburg en Portugal. De landen willen een sterkere inzet voor LHBTI-mensenrechten, die niet met een beroep op nationale tradities terzijde kan worden geschoven.

 

[Foto: Europese Commissie – CC-Sebastien Bertrand]

 

Categorie:
homepage, Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , ,