Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Lezing Oegendese LHBT-activist in Leiden

26 november 2014 -

Vrijdag 28 november a.s. spreekt de Oegandese LHBT-mensenrechtenverdediger Geoffrey Ogwaro over zijn werk voor gelijke rechten van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) in Oeganda. Deze lezing wordt georganiseerd door het roze universitaire netwerk ‘Leiden University Pride’ in samenwerking met COC Leiden.  

Geoffrey Ogwaro werkt als coördinator van Civil Society Coalition on Human Rights and Constitutional Law (CSCHRCL), een mensenrechtenorganisatie die o.a. strijdt tegen discriminatie van seksuele minderheden in Oeganda. Namens die organisatie was hij een van de mensen die succesvol een klacht over de Anti-Homosexuality Act (AHA) indiende bij het Oegandese Grondwettelijk Hof.

Ogwaro wordt door zijn werk ernstig bedreigd. Op dit moment heeft hij zijn werkzaamheden tijdelijk stilgezet vanwege de angst om door de politie aangehouden te worden voor het ‘recruiteren van homoseksuelen’, waar fikse straffen op staan. Vanwege deze bedreigingen heeft Ogwaro zich aangemeld bij het Shelter City Initiatief dat bedreigde mensenrechtenverdedigers opvangt in Nederland.

Oeganda staat bekend als een gevaarlijke plek voor LHBT’s: zij worden ontslagen vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit, behandeling kan worden geweigerd bij ziekenhuizen en ze worden (soms dodelijk) slachtoffer van mishandeling. De daders blijven meestal ongestraft.

Shelter City

Shelter City is een landelijk initiatief van Justice and Peace Nederland in samenwerking met Nederlandse steden en met het ministerie van Buitenlandse Zaken om mensenrechtenverdedigers te beschermen. Wanneer mensenrechtenverdedigers vanwege hun werk ernstig worden bedreigd, komen zij in aanmerking voor een verblijf van drie maanden in één van de Nederlandse Shelter City’s.

Tijdens hun verblijf in Nederland zetten de mensenrechtenverdedigers hun werk in veiligheid voort en komen zij op adem. Verder vergroten zij hun netwerk van maatschappelijke organisaties en politieke contacten in Den Haag, Brussel en elders. Ook volgen de mensenrechtenverdedigers trainingen om hun vaardigheden te vergroten. Bovendien dragen zij met publieksbijeenkomsten en workshops bij aan bewustwording van de inwoners van de Shelter City’s op het gebied van mensenrechten.

LEZING OEGENDESE LHBT-mensenrechtenverdediger GEOFFREY OGWARO

Datum: vrijdag 28 november 2014 – aanvang: 17.00 uur

Locatie: Faculty Club van de Leidse Universiteit – Rapenburg 73 te Leiden

De lezing is in het Engels en begint om 17.30 uur. Na afloop is er een borrel.

[Bron: COC Leiden – Foto Geoffrey Ogwaro: CC-US State Deparment]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , ,