Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

LHBTI-organisaties genomineerd voor Mensenrechtentulp

7 september 2015 -

OPROEP tot STEMMEN – Er kan weer gestemd worden op de genomineerden voor de Mensenrechtentulp die jaarlijks door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt uitgereikt. Onder de dertig genomineerden zijn vier LHBTI-organisaties of – projecten uit Bangladesh, Kenia, Moldavië en Paraguay.

De Mensenrechtentulp is de prijs van de Nederlandse regering voor mensenrechtenverdedigers die op een moedige en vernieuwende manier werken en daarmee een inspiratiebron voor velen zijn.

De nominatieronde heeft meer dan 200 inzendingen opgeleverd. Hieruit zijn 30 kandidaten geselecteerd op wie tot en met middernacht 16 september a.s. gestemd kan worden.

De vier LHBTI-genomineerden zijn:

BANDHU SOCIAL WELFARE SOCIETY uit Bangladesh – een LHBT-organisatie, die zich inzet om publiek bewustzijn en ondersteuning te ontwikkelen om discriminatie van en geweld tegen LHBT’s te kunnen bestrijden. De organisatie zet zich daarvoor al om het zwijgen in de media over LHBT’s te doorbreken, o.a. door het scholen van journalisten. Dat werk heeft resultaat gehad, want o.a. blijkt uit een groot item over de lesbische gemeenschap in Bangladesh uitgezonden door een populaire tv-zender.

The NEST COLLECTIVE uit Kenia – een in Nairobi gevestigd multidisciplinair collectief, dat sinds 2012 onderzoek doet naar de seksuele en genderidentiteiten in het Afrikaanse heden en verleden. Daarvoor werden levensverhalen van LHBTI’s verzameld in het vernieuwende project ‘Stories of Our Lives’, resulterend in de eerste Keniaanse film (en boek) over het leven van LHBTI’s. De film was een succes op internationale filmfestivals, maar vertoning van de film in Kenia zelf werd door de autoriteiten verboden, omdat de film ‘homoseksualiteit propageert en daarmee in strijd is met de cultuur en de waarden van Kenia’.

GENDERDOC-M uit Moldavië – een LHBTI/mensenrechtenorganisatie, waarmee COC Nederland gedurende de opbouwfase van de organisatie aan het begin van deze eeuw nauwe banden onderhouden heeft. Met moed, vasthoudendheid en creativiteit zijn de medewerkers er in geslaagd om van GenderDoc-M een gevestigde organisatie te maken. De organisatie biedt persoonlijke opvang, organiseert publieke acties, voert juridische strijd en doet aan politieke belangenbehartiging. Hoogtepunt: na jaren van strijd werd in 2013 voor het eerst een Pride-demonstratie gehouden in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië.

AIREANA uit Paraguay – een lesbische organisatie, die zich inzet voor het verbeteren van de levensomstandigheden van LHBTI’s in het algemeen en lesbische vrouwen in het bijzonder, o.a. door het organiseren van openbare culturele activiteiten, het registreren en aan de kaak stellen van LHBTI-discriminatie, het bieden van juridische bijstand en psychische hulpverlening.

STEMMEN kan ook HIER – uiterlijk tot en met middernacht 16 september 2015.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken reikt op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, de Mensenrechtentulp uit aan de winnaar.

“Juist in deze onveilige tijden zijn mensenrechtenverdedigers van groot belang. Vaak met gevaar voor eigen leven zijn er mensen en organisaties die hun nek uitsteken en opkomen voor mensenrechten en de menselijke waardigheid. Deze prijs is voor iemand die daar op uitzonderlijke wijze aan heeft bijgedragen”, aldus de minister.

De winnaar ontvangt een bronzen beeldje en een prijs ter waarde van € 100.000,-. Daarmee kan de winnaar zijn of haar bijdrage aan de versterking van mensenrechten verder ontwikkelen en op een grotere schaal toepasbaar maken.

De minister van Buitenlandse Zaken kiest de winnaar op basis van het advies van een onafhankelijke internationale jury over de laatste 6 kandidaten. Van deze 6 worden er 3 gekozen door het publiek via de online stemronde. De andere 3 kandidaten dingen mee met een wild card op basis van de kwaliteit van hun inzending. Daardoor maken ook kandidaten met een kleiner netwerk een kans. De jury staat onder leiding van de bekende mensenrechtenverdediger en voormalige VN-Speciaal Rapporteur voor de Mensenrechtenverdedigers Margaret Sekaggya, uit Oeganda.

[Bron/Illustratie: Mensenrechtentulp]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , ,