Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

LHBT-rechten topprioriteit Nederlands mensenrechtenbeleid

26 februari 2013 -

LHBT-rechten zijn topprioriteit in het Nederlandse mensenrechtenbeleid – naast steun aan mensenrechtenverdedigers en vrouwenrechten. Dat maakte minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken bekend in een toespraak voor de VN-Mensenrechtenraad in Genève. “We hebben hier de afgelopen tijd zeer actief voor gepleit en we zijn daarom trots en blij dat dit kabinet internationaal haar voortrekkersrol verstevigt als het gaat om het bevorderen van mensenrechten van LHBT’s”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

In zijn toespraak afgelopen maandag voor de VN-Mensenrechtenraad noemde minister Timmermans zijn drie topprioriteiten in zijn nog verder uit te werken mensenrechtenbeleid.

LHBT-rechten
Timmermans gaf aan dat Nederland zich actief in zal blijven zetten voor de mensenrechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). In zo’n 80 landen zijn relaties tussen mensen van gelijk geslacht strafbaar. In 7 landen geldt zelfs de doodstraf. Timmermans: “We moeten 3 dingen doen: acceptatie bevorderen, discriminatie bestrijden en een eind maken aan criminalisatie van homo’s.”

Mensenrechtenverdedigers
Daarnaast steunt Nederland mensenrechtenverdedigers en –organisaties in hun strijd voor respect voor de mensenrechten. “Mensenrechtenverdedigers en -organisaties worden in toenemende mate dwarsgezeten en gecriminaliseerd. De onderdrukking van burgers, bloggers en journalisten neemt toe in grote delen van de wereld”, zei Timmermans en noemde dat ‘simpelweg onacceptabel.’ LHBT-mensenrechtenverdedigers zijn vaak erg kwetsbaar, en daarom juicht COC Nederland het toe dat er extra aandacht naar deze groep uit zal gaan.

Vrouwenrechten
Een andere prioriteit voor Timmermans is vrouwenrechten. Nederland neemt stelling tegen elk geweld tegen vrouwen – van verkrachting tot eerwraak en mensensmokkel – en Nederland komt op voor seksuele en reproductieve rechten en participatie van vrouwen. Timmermans: ”Mannen moeten egoïstischer zijn en vrouwen meer rechten geven, omdat het de wereld vooruit helpt, en mannen daar ook van profiteren.”

Voortrekkersrol
“In de afgelopen periode hebben Joyce Hamilton en Nori Spauwen – de internationale medewerkers van COC Nederland – veelvuldig aandacht gevraagd voor de mensenrechten van LHBT’s en we zijn daarom trots en blij dat dit kabinet heeft besloten om een internationaal een voortrekkersrol te blijven spelen als het gaat om het bevorderen van LHBT-rechten”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

CCC Nederland heeft bij minister Timmermans gepleit voor:

  1. het bestrijden van discriminerende wetgeving, beleid en praktijken
  2. het bevorderen van gelijkberechtiging en non-discriminatie
  3. bestrijding van geweld tegen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI)
  4. steun en bescherming geven aan mensenrechtenverdedigers die zich voor LHBTI’s inzetten
  5. het bevorderen van vrijheid van genderidentiteit en genderexpressie.

Hoge Commissaris
In Genève ontmoet Timmermans onder andere ook de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, mevrouw Pillay. Met haar bespreekt hij het tegengaan van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Nederland behoort al jaren tot de grootste donoren van het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Na zijn gesprek met Pillay heeft Timmermans een ontmoeting met non-governementele organisaties die actief zijn op het terrein van LHBT-rechten.

[Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken – Foto’s: Rijksoverheid.nl]

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?

Categorie:
homepage, Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , , ,