Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘LHBTI-kinderen hebben recht op veiligheid en gelijkberechtiging’

4 oktober 2014 -

Dat stelt Nils Muiznieks, de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, in een pleidooi gepubliceerd op zijn website. ILGA-Europe heeft verheugd gereageerd op de steunbetuiging van deze belangrijke mensenrechtenexpert. Het pleidooi van Muiznieks sluit aan bij het LHBTI-kinderrechtenrapport dat eerder dit jaar door COC Nederland gepubliceerd werd.

Nils Muiznieks vindt dat lesbische, homo, biseksueel of transgender kinderen en kinderen met een intersekse-conditie recht hebben op veiligheid en gelijkberechtiging. De Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa stelt ook dat kinderen recht hebben op zelfbeschikking en –identificatie. Volgens de Let zou dat ‘in het bijzonder’ gelden voor jonge transgenders en jongeren met een intersekse-conditie. Hij schrijft dat afwijzing van en negatieve berichtgeving over LHBTI’s onaanvaardbaar is, ook voor kinderen.

“Regeringen moeten samenhangend beleid gaan voeren om de veiligheid en gelijkberechtiging van LHBTI-kinderen te waarborgen”, concludeert Muiznieks.

“Lesbische, homo, biseksuele en transgender en interseksuele (LHBTI)kinderen zijn vaak het slachtoffer van pesten en geweld op school, thuis en via sociale media”, schrijft Muiznieks op de site van de Raad van Europa. “Dit heeft een groot effect op hun welzijn en weerhoudt hen ervan open te zijn over hun persoonlijke identiteit. Zoals alle kinderen hebben LHBTI-kinderen recht op de eerbiediging van hun mensenrechten en behoefte aan een veilige omgeving om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving.”

Scholen moeten volgens Muiznieks een veilige omgeving voor LHBTI-kinderen zijn. Beleid om pesten en geweld op scholen te bestrijden, zouden volgens Muiznieks ondersteunt moeten worden met informatie over seksuele en genderdiversiteit. Kinderen hebben volgens Muiznieks namelijk ‘recht op informatie over seksualiteit en genderdiversiteit’.

Volgens de Let wordt het beschermen van kinderen soms gebruikt als argument om kinderen informatie over LHBTI’s te onthouden – een hint naar de Russische anti-homowet, die ook in andere landen die aangesloten zijn bij de Raad van Europa dreigt te worden ingevoerd. Maar volgens Muiznieks zijn er ‘geen bewijzen dat het verbieden van informatie die positieve attitude tegenover LHBTI’s bepleiten kinderen slecht beïnvloeden’. “In tegendeel, het is in hun belang om te leren over seksualiteit en genderdiversiteit”, stelt Muiznieks. Hij wijst er op dat de Venetië Commissie van de Raad van Europa heeft aangetoond dat wetgeving om kinderen te beschermen tegen informatie over seksuele en genderdiversiteit in strijd zijn met het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens.

ILGA-Europe heeft verheugd gereageerd op de steunbetuiging van deze belangrijke mensenrechtenexpert.

[Bron: Raad van Europa, ILGA-Europe – Foto Nils Muiznieks: CC-Saeima]

Zie ook:

Eerste LHBTI-kinderrechtenrapportage voor staatssecretaris Van Rijn

VN-comité buigt zich over LHBTI-kinderrechten in Nederland

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , ,