Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘LHBT’s in Iran systematisch vervolgd’

10 maart 2020 -

LHBT’s worden door de Iraanse overheid systematisch vervolgd. Dat schrijft de mensenrechtenorganisatie OutRight in een brief aan de Nederlandse regering. Het COC roept staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) opnieuw op om de hoogste beschermingsstatus te geven aan LHBT vluchtelingen uit Iran en de groep in beginsel altijd asiel te geven.

Staatssecretaris Broekers (Asiel) besloot in juli om de beschermingsstatus van LHBT asielzoekers uit Iran in Nederland substantieel te verlagen. De situatie voor LHBT’s in Iran zou volgens haar sterk zijn verbeterd.

OutRight spreekt dat tegen. Volgens de vooraanstaande mensenrechtenorganisatie is de situatie voor LHBT’s in Iran niet verbeterd en wordt de groep door de Iraanse overheid systematisch vervolgd. Dat schreven eerder ook het COC en mensenrechten 6RANG aan staatssecretaris Broekers.

OutRight stelt in hun brief dat LHBT’s in Iran te maken krijgen met aanhoudende discriminatie, intimidatie, gevangenzetting, geweld en willekeurige arrestaties door de Iraanse autoriteiten. Als voorbeeld noemt de organisatie de arrestatie in april 2017 van 30 mannen die verdacht werden van homoseksualiteit. De politie beschoot de mannen, viel ze aan en mishandelde hen.

De Nederlandse regering schreef vorig jaar aan de Tweede Kamer dat in Iran ‘een homoseksueel die […] in elkaar geslagen is en aangifte gaat doen, door de politie geholpen wordt, ongeacht of zijn geaardheid bij hen bekend is of wordt.’ Volgens OutRight is dat ‘verre van de waarheid en niet gebaseerd op enigerlei feiten of bewijs.’ De organisatie schrijft over ‘mishandeling, marteling en verkrachting’ van LHBT’s door de Iraanse politie.

Volgens de Nederlandse regering is er in Iran ‘in het dagelijks leven veel ruimte voor homoseksuelen.’ OutRight schrijft dat er in Iran géén ruimte is voor LHBT’s en dat de groep te maken krijgt met geweld, vervolging, discriminatie, marginalisering en stigma. LHBT’s hebben in Iran ‘een leven zonder waardigheid en zonder kansen om op enige manier deel te nemen aan de Iraanse maatschappij,’ aldus OutRight.  

Staatssecretaris Broekers besloot in juli om de bijzondere bescherming van transgender asielzoekers uit Iran geheel op te heffen. Volgens haar zouden er geen bronnen zijn die stellen dat de groep  systematisch achtergesteld wordt. Volgens OutRight, dat een uitgebreid rapport schreef over transgender personen in Iran, krijgt de groep te maken met extreem geweld, arrestaties, gevangenzetting en vervolging. De situatie van trans personen in Iran is volgens de organisatie niet verbeterd.

Iran is één van de vijf landen in de wereld waar de doodstraf staat op homoseksuele handelingen.   

OutRight Action International is een van de meest vooraanstaande LHBTI-mensenrechtenorganisaties ter wereld.

Op aandringen van het COC en D66-Kamerlid Maarten Groothuizen laat staatssecretaris Broekers de situatie van LHBT’s in Iran momenteel opnieuw onderzoeken. Het COC wil dat de informatie van OutRight en 6RANG daarbij wordt betrokken en dat LHBT asielzoekers uit Iran in Nederland opnieuw de hoogste beschermingsstatus krijgen.

[Bron: COC NL – Foto: cover HRW-Iranrapport ‘We Are A Buried Generation’]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , ,