Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Lijsttrekkers tekenen Europees stembusakkoord

15 april 2014 -

Acht politieke partijen tekenden op zaterdag 12 april een Europees ‘roze stembusakkoord.’ Dat gebeurde tijdens COC’s Europese Lijsttrekkersdebat in Amsterdam. 

In het stembusakkoord beloven de partijen onder meer om zich de komende jaren hard te maken voor een brede Europese richtlijn tegen LHBT-discriminatie.

De kandidaat-parlementsleden willen zich verder onder meer inzetten voor het bestrijden van geweld tegen LHBT’s, tegen pesten op school en tegen discriminatie van transgenders. Ook beloven de ondertekenaars op te treden tegen LHBT-mensenrechtenschendingen binnen de EU, zoals bijvoorbeeld in Litouwen, waar een anti-homowet aanhangig is.

Het akkoord werd getekend door de lijsttrekkers van PvdA (Paul Tang), VVD (Hans van Baalen), D66 (Sophie in ’t Veld), SP (Dennis de Jong) en Partij voor de Dieren (Anja Hazekamp). Ook vertegenwoordigers van CDA (Dirk Gotink), GroenLinks (Judith Sargentini) en 50PLUS (Theo Heere) zetten hun handtekening.

Het stembusakkoord, de 2014 European Elections Pledge, werd opgesteld door de Europese LHBT-koepelorganisatie ILGA-Europe i.s.m. COC Nederland. Het hele document is HIER te downloaden.

Tijdens het lijsttrekkersdebat bleek dat alle aanwezige partijen de belangen van LHBT’s in Europa willen behartigen. Partijen denken verschillend over bijvoorbeeld de vraag of Europa een LHBT-emancipatiebeleid moet opstellen. De VVD vindt van niet, o.a. PvdA, D66, GroenLinks en SP vinden van wel. Ook wordt er verschillend gedacht over het asielebeleid. Volgens PvdA, D66, GroenLinks en SP moeten LHBT’s in Europa in beginsel altijd asiel krijgen als ze uit een land komen waar homoseksualiteit strafbaar is. VVD en CDA zijn het daar niet mee eens.

Tijdens het lijsttrekkersdebat lanceerde COC-voorzitter Tanja Ineke GAYVOTE.NL, de ‘roze kieswijzer’ voor de Europese verkiezingen. Het was de eerste keer dat de Europese lijsttrekkers in Nederland met elkaar in debat gingen in aanloop naar de verkiezingen op 22 mei.

[Bron: COC NL – Foto Lijsttrekkers teken Europees stembusakkoord: Geert van Tol Fotografie voor COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , ,