Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Litouws parlement stemt over anti-homowet

13 maart 2014 -

Het parlement van Litouwen stemt donderdag 13 maart over een wetsvoorstel dat ‘propaganda’ tegen de grondwettelijk vastgelegde gezinswaarden’ verbiedt. Daardoor zou bijvoorbeeld het houden van een Pride-demonstratie strafbaar kunnen worden. “De intentie van deze wet verschilt niet van de Russische anti-homowet’, stelt De Litouwse LHBT-organisatie LGL en luidt daarom de noodklok. Het COC heeft de Nederlandse regering gevraagd om aan te dringen op een harde Europese reactie als deze wet wordt aangenomen.

Ondanks internationaal protest – onder meer vanuit de Europese Commissie, het Europees Parlement en ILGA-Europe – zal de Seimas (het parlement van Litouwen) stemmen over een wetsvoorstel van het parlementslid Petras Gražulis. Op grond daarvan worden openbare toespraken, posters, slogans, audio-visuele boodschappen en het organiseren van publieke  manifestaties (zoals een Pride-demonstratie) bestraft met een boete die kan oplopen tot 1800 euro.

De Litouwse LHBT-organisatie LGL stelt dat de intentie van het wetsvoorstel niet wezenlijk verschilt van de Russische anti-homowet. LGL wijst er op dat Gražulis in 2013 met zijn voorstel kwam toen hem duidelijk werd dat met de huidige Litouwse wetgeving de Baltic Pride niet verboden kon worden. Hij klaagde toen dat ‘het een zwakte is van de huidige Litouwse wetgeving, dat het promoten van traditionele gezinswaarden gezien wordt als ongefundeerde en onwettelijke discriminatie tegen seksuele minderheden’. Volgens Gražulis leidt dit er toe dat ‘discriminatie op grond van seksuele gerichtheid misbruikt wordt als dekmantel om traditionele gezinswaarden te discrimineren’.

COC Nederland heeft de Nederlandse regering hierover geïnformeerd en gevraagd om in Europees verband aan te dringen op een harde reactie als deze wet wordt aangenomen.

Amnesty International wijst het wetsvoorstel af, omdat het een inperking is van het recht op vrije meningsuiting en het recht op demonstratie vastgelegd in tal van internationale mensenrechtenverdragen die ook door Litouwen zijn ondertekend. Bovendien vindt Amnesty dat de wet leidt tot discriminatie van LHBT’s en dat is in strijd met het Europees Handvest voor de Mensenrechten.

[Bron: LGL – Foto Seimas: CC-AndreasLT]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , ,