Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

LKP: ‘Preek patriarch Moskou direct gevaar voor LHBTI-personen’

13 maart 2022 -

Oproep aan kerken om woorden van patriarch van Moskou te veroordelen.

In zijn preek van zondag 6 maart jl. noemt Kyrill, de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Moskou, het verzet tegen Westerse waarden een belangrijke reden voor de oorlog van zijn land in Oekraïne. Het voorbeeld dat hij daarbij aanhaalt, is de zogenaamde eis van Westerse landen een ‘gay parade’ te organiseren. Het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging, acht dit soort woorden van een kerkelijk leider een direct gevaar voor de veiligheid en het welzijn van LHBTI-personen en roept de Europese kerken op zijn woorden dan ook onmiddellijk te veroordelen.

Nationalistisch-religieuze ontwikkelingen in Rusland
De uitspraak van de Moskouse patriarch Kyrill is geen verrassing. Al langere tijd is er sprake van een ontwikkeling die LHBTI-personen en hun organisaties wil marginaliseren. Rusland was het eerste land dat een wet uitvaardigde tegen de ‘propaganda van niet-traditionele seksuele relaties’ (2013) en sinds 2011 zijn op hartelijke wijze bijeenkomsten van de conservatieve organisatie World Congress of Families gefaciliteerd, die zich openlijk uitspreekt tegen de wettelijke gelijkwaardigheid van LHBTI-personen. Ook worden organisaties van LHBTI-personen in Rusland hoe langer hoe vaker gelabeld als ‘foreign agents’ waarmee zij een gemakkelijke prooi worden voor criminalisering. Heleen de Boer, voorzitter van het LKP: ‘Was de situatie voor LHBTI-personen en hun organisaties in Rusland al penibel, met de uitspraken van de patriarch van Moskou, wordt nog eens extra onderstreept dat zij in hun eigen land eigenlijk niet welkom zijn en ook onveilig zijn. Zijn uitspraken die de oorlog in Oekraïne religieus rechtvaardigen, legitimeren ook het verbale en fysieke geweld van anderen jegens LHBTI-personen. Wij veroordelen deze woorden dan ook en roepen hem op zijn woorden terug te nemen en zich uit te spreken voor vrede, een einde aan de oorlog en zorg voor iedereen die door het geweld getroffen is, vooral de kwetsbaren.’

Oproep aan de kerken om woorden patriarch te veroordelen
De Russisch-Orthodoxe Kerk is lid van de Wereldraad van Kerken en van de Conferentie van Europese Kerken. Het LKP is verheugd over de oproep op 2 maart jl. van de secretaris-generaal van de Wereldraad ds. prof. dr. Ioan Sauca aan patriarch Kyrill van Moskou om zich in te zetten voor de vrede opdat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne stopt. Met spijt moet het LKP vaststellen dat dit nog niet geholpen heeft: Kees Goedegebuur, vice-voorzitter van het LKP: ‘Wij roepen de Wereldraad van Kerken, de Conferentie van Europese Kerken en de Raad van Kerken in Nederland dan ook op de woorden van de Moskouse patriarch in de meest krachtige woorden te veroordelen en hem te vragen zich uit te spreken voor vrede en de ondersteuning van alle kwetsbare groepen die door het oorlogsgeweld en door zijn woorden worden getroffen. Tot die kwetsbare groepen behoren LHBTI-personen en hun organisaties in Rusland én in Oekraïne. Wij weten dat uit de verhalen van LHBTI-personen daar, met wie wij verbonden zijn via het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen.’ Met deze oproep sluit het LKP graag aan bij een eerdere oproep van een groep theologen en van twee remonstrantse predikanten in dagblad Trouw op 9 maart 2022 die bepleiten dat de koepels van kerken nu verder moeten gaan dan een appèl op een gebed om vrede.

Stichting LKP
De Stichting LKP streeft naar een volwaardige plaats voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen, mensen met een intersekse conditie en mensen die op een andere manier tot de regenbooggemeenschap behoren, in de samenleving, in het bijzonder in de kerken. Het LKP is een koepelorganisatie van verschillende groepen in het land, waardoor werkzaamheden gecoördineerd worden en gesprekken met de (kerkelijke) overheid (nationaal en internationaal) worden gevoerd.

De zichtbaarheid van LHBTI’s én de theologische bezinning op seksuele diversiteit en genderidentiteit hebben de afgelopen jaren de houding tegenover LHBTI’s in veel kerken en gemeenschappen ten positieve veranderd, mede door de inspanningen van diverse christelijke LHBTI-organisaties, verenigd in de LCC+ projecten, ondersteund met subsidie van het Ministerie van OCW.

Websites: www.lkp-web.nl, www.lccplus.nl.


LHBTI* staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Intersekseconditie

Categorie:
Algemeen, homepage, Internationaal, Veiligheid
Tags: