Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Malta krijgt baanbrekende Genderidentiteitswet

2 april 2015 -

Het parlement van Malta stemde op woensdagavond 1 april unaniem voor een baanbrekende Genderidentiteitswet. De wet biedt een ongekend brede erkenning en bescherming aan transgenders en mensen met een intersekse-conditie*.

“Dit is een historisch moment en daarmee feliciteren we onze Maltese zusterorganisaties van harte”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Deze baanbrekende Maltese wet is in één klap de internationale maatstaf geworden voor wettelijke bescherming van transgenders en mensen met een intersekse conditie. Dit verdient navolging – ook door Nederland.”

De Genderidentiteitswet waarborgt de mensenrechten van transgenders en mensen met een intersekse-conditie* en beschermt hen tegen discriminatie. De wet geldt voor volwassenen, maar bevat ook nadrukkelijk bepalingen die de rechten van minderjarigen vastleggen.

De wet biedt unieke bescherming aan mensen met een intersekse-condtitie, door hun ‘lichamelijke integriteit en het recht op lichamelijke zelfbeschikking’ te garanderen. Zo is er bescherming van baby’s en kinderen tegen onnodig chirurgisch ingrijpen om hun sekse-kenmerken aan te passen. Het komt nu nog regelmatig voor dat artsen kinderen met een intersekse conditie zonder medische noodzaak fysiek aanpassen aan het éne of het andere geslacht, een fenomeen dat eufemistisch wordt  aangeduid als een ‘normaliserende operatie.’

Dergelijke medische ingrepen zijn in Malta voortaan verboden totdat de betreffende persoon er eventueel zelf toestemming voor geeft. Ouders krijgen de mogelijkheid om de genderaanduiding van hun kind op het geboortebewijs open te laten tot hun kind 14 jaar oud is en het kind daar zelf over kan meebeslissen.

“Malta is hiermee het eerste land ter wereld dat kinderen met een intersekse-conditie beschermt tegen zogenaamde ‘normaliserende’ operaties’ en geeft daarmee het goede voorbeeld aan de rest van de wereld”, zegt COC-voorzitter Ineke.

Op grond van Genderidentiteitswet is een operatieve geslachtsverandering of medische diagnose geen wettelijke voorwaarde meer om in officiële documenten, zoals het paspoort of een ID-kaart, de gekozen genderidentiteit van de drager te vermelden. Ook hoeven gehuwden niet meer eerst te scheiden. Inwoners van Malta krijgen de mogelijkheid om in hun paspoort of ID-kaart géén geslachts- of genderaanduiding op te nemen. In hun identiteitsdocument wordt dan in plaats van ‘M’  of ‘F’ een ‘X’ geplaatst.

Verder wordt het ondergaan van geslachtsveranderende operaties een valide reden om ziekteverlof op te nemen. De haatmisdrijfwet wordt uitgebreid, waardoor ook haatmisdrijven tegen transgenders en mensen met een intersekse-conditie strafbaar worden.

De nieuwe Maltese Genderidentiteitswet (voluit: Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act – GIGESC Act) werd met unanieme steun van regerings- en oppositiepartijen in het Huis van Afgevaardigden aangenomen. Aan de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ging een uitgebreide consultatie van de bevolking, belangenorganisaties en deskundigen vooraf. De wet treedt in werking na ondertekening door Marie-Louise Coleiro Preca, de president van Malta.

Tijdens het aan de vooravond van de stemming in het parlement gehouden seminar Beyond The Binary: Equality For Trans, Genderqueer And Intersex spraken ook minister Helena Dalli van Burgerlijke Vrijheden, die verantwoordelijk is voor de nieuwe wet, en premier Joseph Muscat. Volgens Dalli maakt de nieuwe wet een einde aan ‘institutionele discriminatie’ van transgenders, genderqueers en mensen met een intersekse-conditie door de staat. “Ik ben er trots op dat de wet de lichamelijke integriteit en het recht op zelfbeschikking garandeert”, zei de minister. Premier Muscat noemde de wet ‘het hoogtepunt’ van het kabinetsbeleid en een voorbeeld van het ‘Nieuwe Malta’ waar zijn regering aan werkt.

Malta heeft de laatste jaren veel vooruitgang geboekt als het gaat om LHBT-rechten. Vorig jaar april werd een vorm van partnerschapsregistratie voor- en adoptie door paren van gelijk geslacht wettelijk geïntroduceerd. Ook werd werd genderidentiteit als non-discriminatiegrond opgenomen in de Grondwet. De Maltese regering heeft verder een LGBTIQ Consultative Council ingesteld, waar vertegenwoordigers van de LHBT-beweging en van ministeries met elkaar overleggen over de uitvoering van het LHBT-beleid.

COC Nederland pleit er voor dat er ook in ons land betere wettelijke bescherming komt voor transgenders en mensen met een intersekse-conditie. Bijvoorbeeld door aanpassing van de Algemene wet gelijke behandeling, want daarin staat nu geen expliciet verbod op discriminatie van deze groepen. Ook bepleit het COC afschaffing van verplichte geslachtsregistratie in officiële documenten zoals het paspoort.

* Intersekse is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de ontwikkeling van het geslacht verschilt van wat medici over het algemeen onder ‘man’ of ‘vrouw’ verstaan.

[Bron: Malta Today, Times of Malta, ILGA-Europe, IGLHRC – Illustratie: Malta-GIGESC]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , , ,