Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

MEHDI KAZEMI – Spoeddebat en aanbieden Petitie

2 april 2008 -

Donderdag 3 april vanaf 15.15 uur wordt het spoeddebat gehouden dat D66-Kamerlid Boris van der Ham heeft aangevraagd vanwege het terugsturen van de Iraanse homoseksuele asielzoeker Mehdi Kazemi naar Groot-Brittannië.

Daaraan voorafgaande om 14.45 uur bieden COC Nederland en de actiegroep ‘Help Seyed Mehdi Kazemi’ aan hem de petitie aan die de afgelopen weken gehouden is ter ondersteuning van Mehdi. De aanbieding vindt plaats op het plein net voor de centrale ingang van het Tweede Kamer-gebouw.

Het spoeddebat is door D66-er Boris van der Ham aangevraagd omdat uit antwoorden op Kamervragen die hij aan staatssecretaris Nebahat Albayrak van Vluchtelingenbeleid gesteld heeft, blijkt dat zij het vonnis van de Raad van State opvolgt en Mehdi Kazemi zal gaan terugsturen naar Groot-Brittannië.

Die antwoorden kwamen eind vorige week, maar door dit spoeddebat is die uitzetting nog even opgehouden. Bovendien heeft Van der Ham nieuwe vragen aan de staatssecretaris gesteld.

In die vragen refereert Van der Ham aan actuele berichten over de verhevigde vervolging van homoseksuelen in Iran die afgelopen week bekendgemaakt werden door Human Rights Watch (HRW).

Scott Long, de woordvoerder van HRW, heeft in een recente column in het Britse blad The Guardian bovendien forse kritiek geuit op het asielbeleid van Europese landen als het gaat om Iraanse homoseksuele asielzoekers. Dat vernauwd zich volgens Long ten onrechte tot de slogan ‘No Execution, No Prosecution’, omdat de bewijzen dat homoseksuelen willekeur gearresteerd en gemarteld worden zich opstapelen en alle Europese landen in internationale verdragen toegezegd hebben asiel te verlenen aan mensen die gevaar lopen in hun land gemarteld te worden.

‘Dat gegeven alleen al zou moeten volstaan om asiel te verlenen’, zegt René van Soeren, beleidsmedewerker bij COC Nederland.

Verder vraag Van der Ham aan Albayrak of ze bereid is de nieuwe berichten uit Iran onder de aandacht te brengen aan haar Europese ambtsgenoten – waaronder natuurlijk vooral de Britse minister Jacqui Smith. Verder vraagt de D66-er of ze bereid is de Iraanse ambassadeur te ontbieden en wil hij weten welke actie de Nederlandse ambassadeur in Iran onderneemt.

COC Nederland heeft er bij staatssecretaris Albayrak op aangedrongen Mehdi Kazemi niet terug te sturen naar Groot-Brittannië. ‘De staatssecretaris kan, in weerwil van het vonnis van de Raad van State, gebruik maken van de uitzonderingsbepalingen in het Dublin Akkoord om hem toch in Nederland asiel te verlenen ondanks het feit dat zijn eerste aanvraag in Groot-Brittannië gedaan is’, zegt Van Soeren.

In haar antwoorden op de Kamervragen maakt Albayrak duidelijk dat ze die uitzonderingen enkel zal maken als ‘persoonlijke omstandigheden van een onevenredige hardheid’ getuigen.

‘Mede op grond van het vernietigende oordeel van het Europees Parlement over het ‘gesol’ van de Britse én Nederlandse autoriteiten met Mehdi Kazemi is het COC van oordeel dat zijn zaak zo’n uitzondering meer dan rechtvaardigt’, zegt Van Soeren.

Maar zelfs als Albayrak besluit dat de Britten nu eerst aan zet zijn, dan nog dringt het COC er bij haar op aan Mehdi Kazemi voorlopig in Nederland te houden in afwachting van de uitkomst van een nieuwe Britse asielprocedure. Mocht ook die negatief uitpakken voor Mehdi Kazemi dan kan de staatssecretaris alsnog besluiten hem in Nederland asiel te verlenen.

Ondertussen loopt er overigens ook nog een door Kazemi’s advocaat aangespannen procedure bij het Europees Hof in Luxemburg.

Zie voor meer informatie ons dossier Stop Executie Iran.

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags:
,