Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Mensenrechtencommissaris dringt aan op Europese aandacht intersekse-conditie

9 mei 2014 -

Nils Muižnieks, de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, dringt er bij Europese landen op aan wetgeving en medische praktijken die leiden tot problemen van mensen met een intersekse-condities tegen het licht te houden en maatregelen te nemen om daar een oplossing voor te vinden. Dat schrijft Muižnieks op 9 februari op zijn webblog.

Mensenrechtencommissaris Nils Muižnieks constateert in zijn webblog-artikel ‘A boy or a girl or a person – intersex people lack recognition in Europe’ dat er rond mensen met een intersekse condities nog veel onwetendheid en misverstanden bestaan. Muižnieks ondersteunt daarom het feit dat de Internationale Dag tegen Homo/Transfobie (IDAHOT) dit jaar ook aandacht vraagt voor de strijd tegen discriminatie en vooroordelen van mensen met een intersekse-conditie.

Muižnieks pleit voor het recht op zelfbeschikking en bescherming van de lichamelijke integriteit van mensen met een intersekse-conditie. Dat betekent dat er een einde moet komen aan medisch gezien onnodige en vaak onherstelbare operaties die het geslacht vastleggen op jonge leeftijd, dus zonder de uitdrukking instemming van de betreffende persoon. De mensenrechtencommissaris pleit ook voor informatie en ondersteuning aan mensen met een intersekse-condities, hun ouders en familieleden en voor verbetering van de opleiding van medische professionals. Verder wijst Muižnieks op de problemen die mensen met een intersekse-conditie kunnen hebben doordat hun geboortebewijs en andere officiële documenten een geslachtaanduiding bevat en niet de mogelijkheid biedt om dit open te houden.

Mensenrechtencommissaris Muižnieks dringt er daarom bij Europese regeringen op aan wetgeving en medische praktijken die leiden tot problemen voor mensen met een intersekse-conditie tegen het licht te houden en maatregelen te nemen om daar een oplossing voor te vinden. Daarbij adviseert de mensenrechtencommissaris om daarbij overleg te voeren met belangenorganisaties, zoals OII Europe en ILGA-Europe – in ons land vertegenwoordigd door NNID en COC Nederland.

Het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) definieert intersekse als een parapluterm voor diverse aangeboren condities waarbij de ontwikkeling van het chromosomale, gonadale (geslachtsklieren) of anatomische geslacht verschilt van de norm. Mensen met een intersekse-conditie identificeren zich meestal als man óf vrouw. Artsen gebruiken sinds 2006 de term DSD (Disorders of Sex Development), maar steeds vaker wordt het woord Disorders vervangen door Differences. De oude naam (pseudo)hermafroditisme wordt over het algemeen als kwetsend ervaren.

[Bron/Illustratie: Mensenrechtencommissaris Raad van Europa]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , ,