Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties


KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Minister Blok brengt werkbezoek aan COC

25 juni 2020 -

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bracht op woensdag 24 juni een werkbezoek aan COC Nederland. Hij sprak met LHBTI-activisten uit Azië, Afrika en Oost-Europa en met medewerkers van het COC over de gezamenlijke inzet om gelijkheid te bevorderen.

De minister gaf tijdens het bezoek aan dat hij het belangrijk vindt om stil te staan bij gelijke rechten voor LHBTI, juist ook in deze Pride-maand waarin diversiteit wereldwijd wordt gevierd. 

Na een welkom door COC-directeur a.i. Tamara Monzón vertelden de mensen van COC hoe ze zich dag in dag uit inzetten voor de mensenrechten van LHBTI-personen over de hele wereld, samen met LHBTI-activisten en organisaties in tal van landen én met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het COC ondersteunt het werk voor acceptatie en gelijke rechten van zo’n tweehonderd LHBTI-organisaties in 35 landen wereldwijd.

Via een videoverbinding had de minister een levendig gesprek met drie activisten van partnerorganisaties van het COC in Oost-Europa, Azië en Afrika. Zo sprak hij met de mensen van COC’s partnerorganisatie LEGABIBO uit Botswana die, mede dankzij steun van het COC, bereikte dat homoseksuele handelingen in dat land niet langer strafbaar zijn. Ook in tal van andere landen werden de laatste jaren, mede dankzij steun van COC en het ministerie van Buitenlandse Zaken, wetten en beleid aangepast waardoor LHBTI-mensenrechten beter gerespecteerd worden.

Het gesprek ging ook over de belangenbehartiging van het COC bij internationale organisaties als de VN en de OVSE. Samen met regionale LHBTI-organisaties en steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland en andere landen, bereikte het COC onder meer dat er een onafhankelijk onderzoek kwam naar de vervolging van homomannen in Tsjetsjenië en dat de VN een speciaal rapporteur aanstelden die landen op de vingers kan tikken over schending van LHBTI-mensenrechten.

COC-directeur a.i. Tamara Monzón bedankte de minister voor de steun van de Nederlandse regering voor de strijd voor LHBTI-mensenrechten wereldwijd.

Bron: COC NL – Foto Minister Blok tijdens het werkbezoek met medewerkers van het COC: Geert van Tol Fotografie voor COC Nederland

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Internationaal
Tags:
, ,