Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Minister Leers besluit: asiel voor Irakese LHBT’s

12 juli 2012 -

De situatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in Irak is zo ernstig van aard dat zij in aanmerking kunnen komen voor een asielstatus in Nederland. Ze moeten dan wel aannemelijk maken dat zij afkomstig zijn uit Irak en LHBT zijn. Dat schrijft minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) vandaag aan de Tweede Kamer. Het COC heeft hier steeds op aangedrongen bij de minister is dan ook verheugd dat dit besluit nu genomen.

Volgens een thematisch ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de sitautie van LHBT’s is het nergens in Irak mogelijk om openlijk homoseksueel te zijn zonder gevaar te lopen. Op homoseksualiteit rust een groot taboe in de Iraakse cultuur. Hierdoor dreigen structurele discriminatie en geweld, zoals eerwraak. Er is in sommige delen van Irak zelfs sprake van gericht geweld door milities tegen LHBT’s. De autoriteiten nemen meestal geen maatregelen om discriminatie en discriminatoir geweld tegen LHBT’s tegen te gaan. Hierdoor is sprake van vervolging als bedoeld in het Vluchtelingenverdrag van Genève.

Veilige haven
Naar aanleiding van dit ambtsbericht heeft het COC er steeds bij minister Leers op aangedrongen Iraakse LHBT’s asiel te verlenen in ons land.  ‘Het besluit van minister Leers is van ongekend belang voor Iraakse LHBT-asielzoekers die vreesden voor hun leven bij uitzetting en die nu in ons land een veilige haven vinden’, zegt COC-bestuurslid Eunice den Hoedt.

Bewijslast
Asielzoekers die voor dit beleid in aanmerking willen komen moeten wel aannemelijk maken dat ze uit Irak komen en LHBT zijn. Uitgangspunt is dat de bewijslast hiervoor bij de asielzoeker ligt. Hoormedewerkers van de IND zijn er op getraind om kwetsbare groepen, zoals LHBT’s, hun verhaal te laten doen, maar zijn ook gespitst om mogelijk misbruik te voorkomen.

Thematisch ambtsbericht
Minister Leers besloot eerder dit jaar om Iraakse LHBT’s aan te merken als kwetsbare minderheidsgroep. Hierdoor waren geringe individuele indicaties voldoende om voor een asielvergunning in aanmerking te komen. Naar aanleiding van de berichten over structureel geweld tegen LHBT’s in Irak vroeg de minister toen ook een thematisch ambtsbericht aan. Dit ambtsbericht werd onlangs gepubliceerd.

Zie ook:
Kamerbrief van minister Leers over het beleid ten aanzien van Iraakse LHBT’s.

Categorie:
Internationaal
Tags:
,