Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Minister Timmermans opent eerste ministeriële LHBT-bijeenkomst in de VN

26 september 2013 -

Vandaag opende Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, een ministeriële bijeenkomst over gelijke rechten voor LHBT’s. Het was voor het eerst dat binnen de VN op dit niveau over de positie van LHBT’s werd gesproken.

Aanwezig waren onder andere de ministers van Buitenlandse Zaken van Argentinië, Brazilië, Kroatië, Noorwegen en de VS, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, hoge vertegenwoordigers uit Frankrijk, Japan en Nieuw-Zeeland. Een van de sprekers tijdens de bijeenkomst was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, In zijn toespraak sloot Kerry af met de woorden:

As we think about our work ahead, we would do well to remember the fundamental challenge of the United Nations. Nearly 70 years ago, this body was created, quote, “to promote social progress and better standards of life, in larger freedom.” There are few areas where I think our task is so clear, and what we need to do is make sure that we are working for that larger freedom for all people, and for the rights and the dignity of LGBT persons around the world.

Centraal in de discussie stond de rol van de VN bij het stoppen van geweld tegen en discriminatie van LHBT’s . Alle ministers benadrukten het belang van een brede coalitie die zich hiervoor moet inzetten. Door aanname van een gezamenlijke ministeriële verklaring tegen geweld en discriminatie op basis van seksuele gerichtheid en genderidentiteit maakten de ministers duidelijk dat zij zich hiervoor zullen blijven inzetten.

‘”De aangenomen verklaring maakt duidelijk dat bescherming van LHBT’s tegen geweld en discriminatie niet alleen een zaak van het westen is”, aldus Timmermans. “Toch is er internationaal nog veel werk te verzetten. Daarom moeten we blijven benadrukken dat LHBT-rechten mensenrechten zijn. Niets meer, maar ook niets minder.”

COC Nederland is internationaal actief als het gaat om LHBT-belangenbehartiging, ondermeer door LHBT-activisten wereldwijd de mogelijkheid te bieden hun stem te laten horen bij de Verenigde Naties of andere internationale organen.

[Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken – Foto minister Timmermans: Rijksoverheid.nl]

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
,