Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Mozambique schrapt strafbepaling

1 juli 2015 -

Vanaf 29 juni 2015 is seks met iemand van hetzelfde geslacht niet langer strafbaar in Mozambique. Dat is het resultaat van het werk van Lambda, de partnerorganisatie van het COC in Mozambique.

COC Nederland feliciteert Lambda van harte met deze geweldige overwinning!

Het parlement van Mozambique nam de wet in december aan en de wet trad dus deze week in werking. Mozambique is hiermee een van de weinige landen op het Afrikaanse continent waar seks tussen partners van gelijk geslacht niet strafbaar is.

Hoewel er in Mozambique de laatste jaren gelukkig nog maar zelden mensen werden opgepakt of veroordeeld wegens homoseksuele handelingen, is de wetswijziging vooral ook een belangrijke ontwikkeling omdat die de discussies over de strafbaarheid van homoseksualiteit in buurlanden zoals Tanzania en Malawi aanwakkert.

Mozambique heeft overigens nog een lange weg te gaan waar het gaat om sociale acceptatie en gelijke rechten van LHBT’s. Uit een recent onderzoek dat tot stand kwam met steun van COC Nederland blijkt bijvoorbeeld dat de gezondheidszorg in Mozambique slecht toegankelijk is voor LHBT’s. Veel LHBT’s hebben in hun dagelijks leven te maken met discriminatie en stigmatisering. COC’s partnerorganisatie Lambda strijdt al 7 jaar voor de registratie van hun organisatie. Men bereidt momenteel een nieuwe publiekscampagne voor om de eis tot registratie kracht bij te zetten.

Dit jaar wordt de mensenrechtensituatie in Mozambique geëvalueerd bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève. COC Nederland traint activisten van Lambda om de mensenrechtensituatie van LHBT’s in hun land tijdens deze evaluatie aan de orde te stellen.

Wil jij LHBT-activisten in landen als Mozambique steunen? Dat kan met een donatie aan het Pride Fonds van COC Nederland en Amnesty International.

[Bron: COC NL – Foto: Lambda Mozambique]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , ,