Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nederlandse christelijke organisaties steunen Russische anti-homowet

7 september 2013 -

De Nederlandse christelijke organisaties Schreeuw om Leven en de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) steunen de Russische anti-homowet. Dat blijkt uit de lijst van ondertekenaars van een internationale steunverklaring voor die wet opgesteld door het Spaanse Profesionales por la Etica.

De steunverklaring is ondertekend door voornamelijk christelijke organisaties uit zo’n 30 landen – voornamelijk uit Europa en Latijns-Amerika. Daaronder naast Nederland ook andere EU-lidstaten: België, Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en Tsjechië.

Schreeuw om Leven – wordt overigens twee maal genoemd, ook als Cry for Life –  is een christelijke organisatie die strijd tegen abortus, euthanasie en ‘zedenverwildering’. Boegbeeld van de organisatie is Bert Dorenbos, oud-directeur van de EO en tegenwoordig ook presentator van een talkshow op de christelijke televisiezender Family7.

De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) wekt door de naamgeving de indruk een algemene organisatie te zijn, maar is van orthodox-christelijke signatuur. Directeur en boegbeeld is Ruth Seldenrijk. Die was ook bestuurslid bij de stichting Tot Heil des Volks en schreef Als je je anders voelt – een boek over homoseksualiteit, waarin hij onomwonden stelt dat de aanpak van de bij Tot Heil des Volks aangesloten stichting Different ‘mensen met homogevoelens’ kan ‘bevrijden’.

De tientallen ondertekenaars van de steunverklaring spreken hun ‘grote zorg’ uit over het feit dat Rusland zwaar onder druk is komen te staan vanwege de anti-homowet.

In de verklaring wordt de inmiddels overbekende orthodox-christelijke interpretatie van internationale mensenrechtenverdragen gepresenteerd, waarin enkel hun visie op huwelijk, gezin en seksualiteit onderbouwing krijgt, maar gelijkberechtiging op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit volkomen wordt afgewezen.

De Russische anti-homowet past volgens de steunverklaring in deze mensenrechtenvisie. Medestanders worden opgeroepen Rusland te steunen en ook steun uit te spreken voor Moldova en Oekraïne, landen die ook onder druk zouden staan vanwege soortgelijke anti-homowetten.

De steun van christelijke organisaties voor de Russische anti-homowet lijkt vanwege hun afwijzende standpunt over homoseksualiteit, genderidentiteit en huwelijk begrijpelijk, maar is toch ook opmerkelijk als je bedenkt dat in Rusland ook de vrijheid van godsdienst voor ondermeer protestant-christelijke kerkgenootschappen onder druk staat. Rusland staat daarom al een aantal jaren op de watch list van landen waar de Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid (USCIRF) zich zorgen over maakt als het gaat om het naleven van de vrijheid van godsdienst.

In Rusland is namelijk – met steun van de Russisch-Orthodoxe Kerk – niet enkel de anti-homowet ingevoerd om daarmee zogenaamde ‘traditionele gezinswaarden’ in Rusland te beschermen, maar zijn er ook wetten en wordt er beleid gevoerd om het ‘traditionele geloof’ in Rusland te beschermen. Ondermeer tegen de opkomende evangelische en pinkstergemeenten. Net als bij de anti-homowet worden daarbij fundamentele mensenrechten, zoals het verenigingsrecht en de vrije meningsuiting geschonden.

De commotie rond de anti-homowet zouden de Nederlandse ondertekenaars Dorenbos en Seldenrijk een platform kunnen bieden om daar aandacht voor te vragen, maar in plaats daarvan is er steun voor de anti-homowet in Rusland en andere landen die soortgelijke wetten hebben ingevoerd of dat van plan zijn.

Behalve de ondertekenaars van deze steunverklaring is er ook groeiend enthousiasme over de Russische anti-homowet in Amerikaans christelijk-rechts. Dat blijkt uit de commentaren van in die kringen vooraanstaande homofobe opiniemakers als Bryan Fischer (American Family Association) en Pat Robertson (700 Club), uitspraken van notoire homohaters als Linda Harvey en Scott Lively en tal van artikelen op de sites van LifeSiteNews, WorldDailyNews enz.

[Bron: COC NL – Foto Geweld tegen Russische LHBT-activist: CC-Valya V]

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , ,