Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nog geen uitzetstop LHBT-asielzoekers naar Irak

16 april 2012 -

De Tweede Kamer stemde vandaag tegen een voorstel van D66-Kamerlid Schouw om voorlopig geen lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenders (LHBT) asielzoekers uit te zetten naar Irak.

COC Nederland vroeg begin maart om een uitzetstop, na brandbrieven van mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch over de levensgevaarlijke situatie voor LHBT’s in dat land. Volgens het COC moet de regering de situatie voor LHBT’s in Irak eerst nader onderzoeken en tot die tijd geen LHBT-asielzoekers uitzetten. Coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV stemden vandaag tegen dat voorstel.

COC-voorzitter Vera Bergkamp reageert teleurgesteld. ‘Dit besluit brengt Irakese LHBT’s die met uitzetting bedreigd worden potentieel in gevaar. We rekenen er op dat minister Leers uiterst zorgvuldig naar individuele gevallen kijkt’.

Naar schatting van COC Nederland lopen momenteel tussen de 5 en 15 LHBT-asielzoekers het risico om naar Irak te worden uitgezet.

Ook Gerard Schouw van D66 is teleurgesteld dat zijn voorstel niet werd aangenomen. ‘We weten dat er momenteel gewelddadige acties gericht zijn tegen onder meer homoseksuelen in Irak, maar ondertussen sturen we vrolijk LHBT-asielzoekers die kant op. Dat vind ik onverantwoordelijk’, aldus het Kamerlid.

Op aandringen van COC en diverse Kamerfracties zegde minister Leers in maart wel toe dat de regering de situatie voor LHBT’s in Irak nader gaat onderzoeken. Nog voor de zomer verschijnt daarover een nieuw ambtsbericht. Ook besloot de minister LHBT-asielzoekers uit Irak in te delen in een andere categorie die iets meer bescherming biedt.

COC Nederland wil dat LHBT-asielzoekers uit Irak een status krijgen die vergelijkbaar is met die van LHBT’s uit Iran. LHBT’s uit Iran krijgen in Nederland asiel omdat zij in hun land van herkomst systematisch worden vervolgd.

Meer informatie

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags:
, , , ,