Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nog veel werk te doen, blijkt uit Jaarrapport van ILGA-Europe

4 februari 2020 -

Het Jaarrapport 2020 van de Europese LHBTI-koepelorganisatie ILGA-Europe schetst een beeld dat op gespannen voet staat met het wijdverbreide idee dat het werk aan LHBTI-emancipatie in Europa is voltooid. ILGA-Europe’s Annual Report 2020 laat zien dat haatzaaien en geweld toenemen. Kortom: er is in Europa nog volop werk te doen om de LHBTI-emancipatie te bevorderen.

De vandaag gepubliceerde 10de editie van ILGA-Europe’s Annual Review geeft details over de mensenrechtensituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse (LHBTI) mensen in de 49 Europese landen en de vijf landen van Centraal-Azië. Het Jaarrapport is opgesteld door LHBTI-activisten en experts ter plaatse en laat ook tal van actuele trends en ontwikkelingen zien.

De beoordeling van dit jaar, die de ontwikkelingen gedurende de 12 maanden van 2019 in kaart brengt, schetst een complex beeld dat afwijkt van het wijdverbreide idee dat alles goed gaat voor LHBTI-mensen in grote delen van Europa. Centraal hierbij staat een sterke toename van anti-LHBTI-haatzaaiende uitingen door publieke figuren in heel Europa – in landen variërend van Bulgarije, Polen en Turkije, tot Cyprus, Finland, Griekenland, Portugal en Spanje – en de zeer reële gevolgen hiervan voor LHBTI-individuen en -groepen. In veel landen in de Europese en Centraal-Aziatische regio’s, en niet alleen in landen met een gedocumenteerde groei van officiële vooringenomen gemotiveerde haatspraak, is er ook een even sterke toename geweest van online haatdragende taal en fysieke aanvallen op LHBTI-mensen, veel daarvan met voorbedachten rade en buitengewoon gewelddadig.

Uit de evaluatie blijkt dat dit een pan-Europees fenomeen is. Dat blijkt in het Verenigd Koninkrijk, waar het populistische verhaal rond Brexit kan worden gekoppeld aan een toename van anti-LHBTI haatmisdrijven en incidenten, aan het verbieden van evenementen in veel steden en steden op het continent, de vervolging van deelnemers aan Pride-marsen in Turkije en een groeiende aanwezigheid van anti-LHBTI- en neonazistische demonstranten in openbare ruimtes tijdens LHBTI-evenementen in de regio.

Naast de toename van haat, blijkt dat mensen in toenemende mate op de vlucht gaan naar landen die als minder LHBTI-vijandig worden ervaren. Meer LHBTI’s verlieten landen als Albanië, Bosnië-Herzegovina, Tadzjikistan en Turkmenistan naar buurlanden waar de situatie als relatief veiliger zou kunnen worden ervaren. Er is ook een anekdotische toename van mensen die zeggen dat ze landen als Polen willen verlaten voor andere EU-landen.

Gemelde obstakels bij de toegang tot gezondheidszorg, pesten op scholen en op het werk, en LHBTI-mensen die diensten worden geweigerd, vaak met een gebrek aan overheidsinterventie, spelen allemaal een rol in het algemene beeld van een Europa waar geleefde ervaringen grotendeels niet overeenkomen met de oppervlakkige boodschap dat LHBTI-rechten en gelijkheid volledig zijn gewaarborgd.

Directeur Evelyne Paradis van ILGA-Europe zegt:

“Het is niet allemaal slecht nieuws. De kwestie van lichamelijke integriteit voor intersekse mensen blijft een steeds prominentere plaats innemen op de politieke agenda van regeringen en instellingen. 2019 was een jaar van positieve ontwikkelingen voor regenbooggezinnen in de regio, met een uitbreiding van gezinsrechten in enkele landen; en er worden nog steeds belangrijke vorderingen gemaakt bij de hervorming of instelling van wettelijke procedures voor gendererkenning, ook al vertraagt ​​in veel landen de vooruitgang.

De geleefde realiteit van LHBTI-mensen in veel delen van Europa en Centraal-Azië wordt echter steeds moeilijker en blijft voor een groot deel onzichtbaar, zelfs voor organisaties als ILGA-Europe. Actie is nodig. Regeringen hebben nog veel te doen – van het aannemen van wetten die de bescherming van mensenrechten garanderen en overheidsinstanties de middelen geven om beleid in verschillende sectoren in de praktijk om te zetten, tot het leiden van bijvoorbeeld een maatschappelijk debat dat sociale acceptatie en inclusie bevordert.

Door mensen bewust te maken van zo’n breed en genuanceerd beeld, dat voortdurend in beweging is en evolueert, wil het Jaarrapport van ILGA-Europe een beeld geven van de enorme hoeveelheid kwesties die van invloed zijn op het leven van mensen, die nog steeds aandacht nodig hebben, vooral in een context waar LHBTI-mensen het doelwit zijn en de kwetsbaarheid wordt vergroot.”

Het 10de ILGA-Europe ‘Jaaroverzicht van de mensenrechtensituatie van LHBTI’s in Europa en Centraal-Azië 2020′ wordt op dinsdag 4 februari in het Europees Parlement gelanceerd in aanwezigheid van activisten uit Bulgarije, Bosnië-Herzegovina, de organisatie Intersex International (OII) Europa en een vertegenwoordiger van Europees Commissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli.

[Bron/Illustratie: ILGA-Europe]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,