Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kerstgeschenk van Oegandese LHBTI’s

22 december 2014 -

De Oegandese LHBTI*-beweging heeft het Bombastic Magazine als Kerstgeschenk aan het Oegandese volk gelanceerd. Het blad is een compilatie van levensverhalen van LHBTI’s en artikelen over LHBTI-emancipatie. Met ‘Kerstgeschenk’ verwijzen de makers van het blad naar de belofte van de voorstanders van een nieuwe anti-homowet  om die al voor de Kerst in het Oegandese parlement in stemming te brengen – daar is overigens niets van terecht gekomen!

Het blad is onderdeel van de Reclaiming the Media-campagne van de Oegandese LHBTI-beweging. Het doel van die campagne is het stoppen van het geweld tegen LHBTI’s door hun stem, verhalen en persoonlijke en politiek-maatschappelijke verlangens meer bekendheid te geven.

Dat geweld wordt bevorderd door het indienen van nieuwe anti-homowetten en het stringenter toepassen door de autoriteiten van al bestaande wetten die de mensenrechten van LHBTI’s schenden. Daarmee legitimeren de autoriteiten homo/transfobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit.

De Oegandese media spelen daarbij een rol door vaak eenzijdige berichtgeving. Bladen als Rolling Stone en Red Pepper zelfs als aanjager van het geweld door op sensatie en stigmatisering van LHBTI’s gerichte artikelen.

Oeganda - Bombastic Magazine - coverDoor Bombastic Magazine delen Oegandese LHBTI’s hun levensverhalen en laten ze zien wat het betekent om LHBTI te zijn in Oeganda. De artikelen gaan over gezondheidszorg, godsdienst en familierelaties. “Onze kant van het verhaal wordt meestal verkeerd voorgesteld en we kunnen niet accepteren dat dit zo door gaat”, wordt in het magazine gezegd. “Hier zijn ons eigen verhalen, door ons zelf geschreven en geredigeerd”. Verhalen die volgens de makers van het blad gelezen zouden moeten worden door alle Oegandezen – door het algemene publiek én de beleidsmakers.

Het relatief goede nieuws uit Oeganda is, dat het voornemen van een Oegandese parlementsleden om al voor de Kerst met een nieuwe anti-homowet te komen niet hebben kunnen waarmaken. Het Oegandese parlement is eind vorige week met Kerstreces gegaan zonder dat zo’n nieuwe wet formeel is ingediend, laat staan dat daarover al gestemd had kunnen worden. De oude anti-homowet werd eerder dit jaar door het Grondwettelijk Hof op procedurele gronden ongrondwettelijk verklaard.

Bombastic Magazine wordt uitgegeven door LHBT-site Kuchu Times, verspreid in supermarkten en is ook online te downloaden. Het verspreiden van dit soort LHBT-informatie is niet strafbaar in Oeganda – of beter: nog niet strafbaar, want als de anti-homowet die nu voorbereid wordt aangenomen wordt door het Oegandese parlement, dan wordt dat wel strafbaar.

Voor belangstellenden – zie HIER een pdf-bestand van het Bombastic Magazine.

[Bron: Kuchu Times]

* LHBTI = lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie.

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , ,