Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Omstreden referendum over huwelijk in Roemenië

6 oktober 2018 -

De Roemenen stemmen dit weekend in een referendum over het huwelijk. Doel van de initiatiefnemers is het verhinderen van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Het referendum is omstreden en leidt tot veel protesten, waaronder een oproep tot boycot. Het opkomstpercentage is namelijk mogelijk beslissend over de rechtsgeldigheid van de uitslag.

UPDATE 7 oktober 2018 – Uitslag referendum ongeldig vanwege lage opkomst – De Roemeense Kiesraad heeft zondagavond bekend gemaakt dat slechts 20,41 procent van de kiesgerechtigden gestemd heeft. Daarmee is het wettelijk vereiste opkomstpercentage van 30 procent bij lange na niet gehaald en dus is de uitslag van het referendum niet rechtsgeldig.

De Roemeense wetgeving verbiedt het huwelijk van paren van gelijk geslacht al, maar tijdens het referendum gaat het om de tekst van Grondwetsartikel 48-lid 1. Die luidt nu dat een huwelijk gesloten wordt ‘door twee echtgenoten’ en voorgesteld wordt dit te veranderen in ‘door een man en een vrouw’. Met die formulering wordt de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht ook grondwettelijk onmogelijk gemaakt.

Het initiatief voor dit referendum komt van de Coalitie voor het Gezin (Coalitia pentru Familie). Die christelijk-conservatieve beweging – met banden en gesteund door de Roemeense Orthodoxe Kerk – verzamelde daarvoor drie miljoen handtekeningen. De Coalitie voor het Gezin kreeg ook uitgebreid steun en advies van Amerikaanse pro family-organisaties, zoals World Congress of Families, Alliance Defending Freedom en Liberty Counsel. Die organiseerde bijvoorbeeld een negendaagse tournee in Roemenië met als blikvanger de Amerikaanse weigerambtenaar Kim Davis.

Het referendum wordt door vrijwel alle politieke partijen gesteund, ook door de sociaaldemocratische regeringspartij PSD. De oppositionele anti-corruptiepartij USR verwijt PSD-partijleider Liviu Dragnea dat hij op cynische wijze tientallen miljoen verkwanselt aan een referendum om de aandacht af te leiden van de onderzoeken naar corruptie tegen hem en zijn partij. Opvallende tegenstander van het referendum is president Klaus Iohannis. Hij pleit als lid van een etnische en godsdienstige minderheid in Roemenië voor tolerantie en verzet zich tegen wat hij godsdienstig fanatisme noemt.

Tegenstanders zijn bang dat het referendum zal leiden tot marginalisering van ongehuwde en alleenstaande ouders – waaronder regenbooggezinnen – en toenemende discriminatie van LHBTI’s. Roemenië geldt al als een LHBTI-onvriendelijk land: in ILGA-Europe’s  Rainbow Map staat het op de 25ste plaats in de lijst van 28 EU-lidstaten. Vandaar dat de Roemeense LHBTI-organisaties Accept en MozaiQ oproepen tot een boycot van het referendum. “Mensenrechten zouden geen onderwerp van een volksraadpleging moeten zijn”, zegt Vlad Viski van MozaiQ. ILGA-Europe en het European Forum of LGBT Christians steunen de oproep voor een boycot van het referendum.

Ook de Intergroup on LGBT Rights van het Europees Parlement heeft geprotesteerd tegen het referendum. Zij wijzen er op dat een recent vonnis van het Europees Hof van Justitie alle EU-lidstaten verplicht de rechten van paren van gelijk geslacht te beschermen, ook als ze het huwelijk niet opengesteld hebben voor die paren. Bovendien heeft het Roemeense Grondwettelijk Hof afgelopen week geoordeeld dat paren van gelijk geslacht en hun gezinnen op grond van EU-richtlijnen en artikel 26 van de Roemeense Grondwet recht hebben op gelijke behandeling. Roemeense mensenrechten- en LHBTI-organisaties zijn blij met dit vonnis. Een Accept-woordvoerder merkt daarbij bitter op dat dit vonnis aantoont dat het referendum enkel symboolwaarde heeft, maar in de praktijk niets verandert aan de juridische positie van paren van gelijk geslacht en hun gezinnen. “Maar het wakkert wel de LHBTI-vijandigheid aan, terwijl die al hevig is.”

Beslissend voor de rechtsgeldigheid van het referendum is het opkomstpercentage – dat moet minstens 30 procent zijn. Een vorige week gehouden peiling laat een opkomst van 35 procent zien, waarbij 90 procent van de kiezers voor de grondwetswijziging zegt te gaan stemmen. De stembureaus zijn het weekend van 6/7 oktober geopend tot 21.00 uur plaatselijke tijd. De uitslag wordt in de loop van zondagavond verwacht.

Op dit moment zijn er al zeven EU-lidstaten waar het huwelijk voor paren van gelijk geslacht grondwettelijk verboden is, t.w. Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen en Slowakije. Dit is ook het geval in de twee kandidaat-lidstaten Montenegro en Servië.

[Bron: COC NL – Illustratie: tekst referendum]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , ,