Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Onderzoek ‘homogenezing’ Zuid-Afrikaanse christelijke kunstacademie

20 januari 2013 -

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Justitie heeft de Mensenrechtencommissie gevraagd onderzoek te doen naar een christelijke kunstacademie dat claimt homoseksuelen te kunnen ‘genezen’. De Mensenrechtencommissie moet onderzoeken of het Creare Training Centre zich schuldig maakt aan discriminatie en daarmee de Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act van 2006 overtreedt.

Het ministerie laat in een persverklaring weten er op te vertrouwen dat de Mensenrechtencommissie met gebruikmaking van de grote onderzoeksbevoegdheden die het heeft, in staat is om de noodzakelijke stappen te ondernemen. ‘De gedachte dat iemand zijn seksuele gerichtheid kan veranderen door eigen wil of met hulp van anderen wordt gevoed door dezelfde homofobisch houding die ook leidt tot de misdadige en verschrikkelijke praktijk van de zogenaamde ‘corrigerende verkrachting.’

De affaire rond het Creare Training Centre is een gevolg van berichtgeving in de Zuid-Afrikaanse Sunday Times. Daarin wordt gemeld dat deze christelijke kunstacademie in zijn prospectus claimt dat het studenten die ‘worstelen met hun homoseksuele gevoelens’ kan ‘veranderen’ in heteroseksuelen door een programma van ‘rehabilitatie’.

Het christelijke Creare Training Centre is opgericht en wordt geleid door Cornelius van Heyningen. De predikant ontkent dat er sprake is van discriminatie. “Wij richten ons mensen die zeggen ‘Ik wil als homoseksueel veranderen’, maar dat betekent niet dat homoseksuelen bij ons niet welkom zijn.” Van Heyningen vergelijkt de aanpak met een rehabiliatieprogramma voor drugsgebruikers.

In een persverklaring op Creare-site word gemeld dat de kunstacademie dat net ‘zoals de mensenrechten personen in staat stellen zich te uiten als homoseksuelen (op grond van hun godsdienst of omdat ze geloven dat ze zo geboren zijn), ZO GELDT OOK dat personen hun mensenrechten mogen uitoefenen om er voor te kiezen hun seksuele gerichtheid te veranderen of niet’. Vervolgens word gesteld dat de ‘in Zuid-Afrika de grondwettelijk beschermde godsdienstvrijheid’ de christelijke kunstacademie het recht geeft een ‘specifiek christelijke visie’ over homoseksualiteit uit te dragen en toe te passen.

In een nadere toelichting wordt gemeld dat er van de 15-30 studenten 0-3 homoseksueel zijn, die net als hun medestudenten ‘wensen om hun leven te veranderen naar een Bijbelse leefwijze’. Het programma dat alle studenten daarvoor geboden wordt heet Human Sexuality en omvat ‘gebed, ondersteuning, aanmoediging en bescherming om in een veilige omgeving te helpen in de keuze om te veranderen’.

Het programma Human Sexuality wordt gegeven door Sy Rogers – en dat is een oude bekende, want in de jaren ’80 medeoprichter van Exodus International, de wereldwijde koepelorganisatie van de zogenaamde ‘ex-gay’-beweging. Rogers was in het verleden ook actief in Australië en Zuid-Oost Azië. Rogers noemt zich een ‘ex-transsexueel’ en is de schrijver van het boek Roots and Recovery, Understanding Homosexuality.

In de Sunday Times hebben zich inmiddels twee studenten van de christelijke kunstacademie gemeld. Een daarvan steunt de kunstacademie en laat weten veel baat gehad te hebben bij het ‘rehabilitatieprogramma’, maar een andere student verteld een ander verhaal. Hij kreeg nadat hij de kast was gekomen te horen dat hij ‘bezetten is door een homoseksuele demonische geest’ en dat die door exorcisme uitgedreven zou moeten worden. “Ik hoop dat mensen in de homogemeenschap de kracht hebben om verzet te bieden tegen deze vorm van discriminatie en onze broeders en zusters helpen om te accepteren wie ze zijn om een gezond en gelukkig leven te kunnen leiden.”

Dawie Nel, directeur van LHBT-organisatie OUT, zegt dat de opvattingen en de aanpak van Creare Training Center ‘in strijd zijn met de antidiscriminatiewetten van Zuid-Afrika’. “Hun verklaringen wakkeren de gewelddadige discrminatie tegen LHBT’s aan – zoals verkrachtingen van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen om hen te ‘genezen’ en de moorden die nu al veelvuldig plaatsvinden.”

[Bronnen: Creare Training Centre, IOL News, LifeSiteNews, Sunday Times e.a.]

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , ,