Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Ontwikkelingen in Rusland na Nederlandse demonstratie

29 april 2013 -

In Rusland vinden opmerkelijke ontwikkelingen plaats sinds de Nederlandse demonstratie tegen de Russische anti-homowet. Dat meldt Anastasia Smirnova van het Russian LGBT Network aan COC Nederland.

Tijdens zijn bezoek aan Nederland op 8 apriljl.  ontkende de Russische president Vladimir Poetin dat rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in Rusland geschonden worden en stelde hij dat de Russische regering bereid is om in gesprek te gaan met de Russische LHBT-gemeenschap.

Waar aanvankelijk gevreesd werd dat Poetin slechts holle woorden sprak, bedoeld om de internationale kritiek te bezweren, lijkt er nu toch sprake van een bescheiden toenadering.

Zo bleek de Mensenrechtencommissaris van de Russische Federatie, kort na het protest in Nederland, plotseling bereid om in gesprek te gaan met een vertegenwoordiger van het Russian LGBT Network, het Russische netwerk voor LHBT-organisaties. Het gesprek met de Mensenrechtencommissaris vond plaats in Moskou op 16 april.

Volgens Anastasia Smirnova van Russian LGBT Network, die samen met Maria Kozlovskaya sprak tijdens de COC-demonstratie in Amsterdam op 8 april, verliep het gesprek met de Mensenrechtencommissaris in een goede sfeer en lijkt de basis voor verdere contacten te zijn gelegd. Smirnova laat weten dat haar organisatie in het verleden vaak probeerde om met de Mensenrechtencommissaris in gesprek te komen, maar tot nu toe zonder succes.

Ook meldt Smirnova dat een regionale Russische mensenrechtencommissaris, kort na de demonstratie in Nederland, een publieke verklaring aflegde waarin hij zijn steun uitsprak voor gelijke rechten voor LHBT’s en stelde bereid te zijn om met de LHBT-gemeenschap in gesprek te gaan.   

Hoewel Smirnova benadrukt dat de anti-homowet niet van tafel is (en er is helaas onlangs weer een regio bijgekomen met zo’n wet), spreekt ze van ‘goede ontwikkelingen’ die volgens haar ‘niet toevallig’ plaatsvinden in de weken na het protest in Nederland. Ze spreekt opnieuw haar grote waardering uit voor de demonstratie die ze eerder betitelde als ‘de grootste demonstratie voor Russische LHBT-rechten ooit, zowel in als buiten Rusland’.     

Overigens benadrukt ook de gay media in Rusland de positieve gevolgen van de demonstratie in Amsterdam. Zo stelt de website Gay.ru dat Poetin zich niet eerder zo tolerant uitliet over LHBT-mensenrechten, daarbij refererend aan Poetins verklaring dat LHBT’s in Rusland niet gediscrimineerd zouden worden en dat regering bereid is met de LHBT-gemeenschap in gesprek te gaan.   

COC Nederland organiseerde op 8 april jl. een demonstratie tegen de Russische anti-homowet, waaraan naar schatting 5000 mensen deelnamen. De demonstratie vond plaats tegenover het Scheepvaartmuseum, waar de Russische president Poetin op dat moment dineerde, en haalde de wereldpers. Tijdens een persconferentie in het Scheepvaartmuseum reageerde Poetin op het protest.  

Het Russische parlement stemt naar verwachting in juni voor de tweede maal over de anti-homowet.

[Bron: COC NL]
– Foto van Geert van Tol – Anastasia Smirrnova (links) en Maria Kozlovskaya van het Russian LGBT Network – toespraak tijdens de COC-demonstratie tegen de Russische anti-homowet op 8 april in Amsterdam.

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , ,