Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Open brief aan paus Franciscus

14 april 2014 -

Paus Franciscus wordt dit weekend in een open brief  in de New York Times opgeroepen de kerkelijke leer over homoseksualiteit te matigen om daarmee het lot van dakloze LHBT-jongeren te helpen verbeteren. De open brief is een initiatief van Faith in America en geschreven door Carl Siciliano, directeur van het Ali Fornay Center in New York dat zich inzet voor de opvang van dakloze LHBT-jongeren. Aan de open brief is een petitie verbonden waarmee de oproep gesteund kan worden.

De open brief werd gepubliceerd op Palmzondag met een verwijzing naar de bisschoppenconferentie over het gezinsleven die door paus Franciscus dit najaar bijeengeroepen is. Tijdens die bisschoppenconferentie zal ook over homoseksualiteit gesproken worden, onder meer als het gaat om de pastorale omgang met gehuwde paren van gelijk geslacht en hun kinderen. Carl Siciliano schrijft aan de paus ‘als katholiek, voormalig Benedictijner monnik en als homo die zich al tientallen jaren inzet voor de opvang van daklozen’.

In zijn open brief vraagt Siciliano paus Franciscus om homoseksualiteit niet langer een ‘intrinsieke stoornis’ te noemen en homoseksuele handelingen niet meer als zonde te bestempelen. Met de levensverhalen van LHBT-jongeren die uit huis gezet zijn en dakloos worden, toont Siciliano de funeste maatschappelijke gevolgen van die kerkelijke leer aan. Onderzoek van het Williams Institute heeft aangetoond dat in de Verenigde Staten LHBT-jongeren zo’n 40 procent van de dakloze jongeren vormen, terwijl zij maar ongeveer 5 procent van het totaal van de jongeren vormen. Hij roept de paus op actie te ondernemen tegen deze ‘giftige uitkomst’ van de kerkleer.

“De kern van het probleem is dat de kerk nog altijd stelt dat homoseksualiteit een zonde is”, schrijft Siciliano aan de paus. “Mijn hoop is, dat als u zult inzien dat die leer gezinnen verscheurt en de oorzaak is van leed voor onschuldige jongeren, u aan deze wrede kerkleer een einde zult maken en zult voorkomen dat bisschoppen doorgaan met hun strijd tegen de acceptatie van LHBT’s als gelijkwaardige leden van de samenleving.”

Siciliano nodigt paus Franciscus uit om het Ali Fornay Center in New York te bezoeken om met LHBT-jongeren in gesprek te gaan om de gevolgen van de afwijzing van homoseksualiteit zelf onder ogen te zien. In 2012 nodigde Siciliano de aartsbisschop van New York uit om het Ali Fornay Center te bezoeken, maar die uitnodiging werd door kardinaal Timothy Dolan afgewezen.

“Criticasters kunnen ten onrechte veronderstellen dat deze oproep een aanval is op religie”, zegt Brent Childers, directeur van Faith in America. “Terwijl we in feite enkel een beroep doen op godsdienstige waarden over universele menselijke waardigheid en de paus vragen om een handreiking aan en een omhelzing van al zijn volgelingen, inclusief LHBT-jongeren.”

De advertentie met de open brief in The New York Times werd betaald door Mitchell Gold + Bob Williams Home Furnishings. Mitchell Gold is de oprichter van Faith in America en schrijver van het boek Youth in Crisis, over LHBT-jongeren in Amerika.

Aan de open brief is een PETITIE verbonden waarmee steun voor de oproep aan paus Franciscus kenbaar gemaakt kan worden. Faith in America zal deze petitie dit najaar aanbieden aan de bisschoppenconferentie over pastorale zorg en gezinsleven.

[Bron: Faith in America]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , ,