Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oppositie: Zet homoasielzoeker uit Irak niet uit

11 maart 2012 -

De regering moet ophouden met het terugsturen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers naar Irak, omdat zij hun leven daar niet zeker zijn. Dat eisen de Kamerleden Schouw (D66) en Joël Voordewind (ChristenUnie) – mede namens de GroenLinks, PvdA, SGP en SP – in Kamervragen aan de ministers Rosenthal van Buitenlandse Zaken en Leers van Immigratie en Asiel.

Aanleiding is de uitspraak van het COC over de positie van LBT’s in Irak. ‘De situatie in Irak is levensgevaarlijk en LHBT’s worden er systematisch geconfronteerd met gruwelijkheden’, zei COC-voorzitter Vera Bergkamp vorige week in het tv-programma _1Vandaag_.

CU-Kamerlid Voordewind eist – mede namens GroenLinks, PvdA, SGP en SP – dat het kabinet een scherpe veroordeling uitspreekt richting Irak en er alles aan doet om aan deze praktijken een einde te maken. ‘Het is ronduit afschuwelijk hoe deze kwetsbare groep mensen te duchten heeft voor dit geweld, wat door de Iraakse regering lijkt te worden goedgepraat’, stelt Voordewind.

Genoemde groepen asiel­zoekers lopen volgens de partijen ‘onacceptabel veel risico’ in hun land van herkomst. In Irak zouden speciale milities actief zijn die jacht maken op LHBT’s.

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind noemde die praktijken gisteren ‘ronduit afschuwelijk’. Het kabinet moet het geweld ‘scherp veroordelen’, meent Voordewind, en de asielzoekers die extra risico’s lopen in bescherming nemen.

D66-Kamerlid Schouw wil weten of het kabinet bereid is aan Irakse LHBT-asielzoekers dezelfde beschermde status toe te kennen die nu voor Iraanse LHBT-asielzoekers geldt, indien blijkt dat hun situatie net zo onveilig als in Iran.

Categorie:
Internationaal, Jouw belangen
Tags: