Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oproep aan EU: ‘Verbeter inzet rechten LHBTI’s in buitenlandbeleid’

15 december 2016 -

ILGA-Europe en COC Nederland roepen de Europese Commissie op de inzet voor de rechten van LHBTI’s in het buitenlandbeleid te verbeteren. Die oproep is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek van het COC naar de implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren, de Europese instructies aan alle ambassades en missies van de EU om werk te maken van de promotie van LHBTI-rechten.

ILGA-Europe en COC Nederland hebben met instemming kennis genomen van het deze week gepubliceerde Jaarrapport over Mensenrechten en Democratie in de Wereld van het Europees Parlement. Instemming is er vooral met de erkenning in het rapport van het belang dat gehecht moet worden aan de EU LHBTI-richtsnoeren. ILGA-Europe en COC Nederland steunen de oproep van het Europees Parlement aan de Europese Commissie om krachtig werk te maken van de implementatie van deze richtsnoeren.

De oproep van het Europees Parlement valt vrijwel samen met de publicatie van een onderzoek van het COC naar de implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren. Daarvoor is gebruik gemaakt van de ervaringen van 70 organisaties in meer dan 60 landen wereldwijd.

Conclusie van het onderzoek is dat de meeste EU-ambassades onvoldoende doen voor LHBTI’s. Sommige EU-ambassades maken gretig gebruik van de richtsnoeren, maar anderen doen dat helemaal niet. Tweederde van de onderzoeksrespondenten zijn van mening dat de EU daardoor belangrijke kansen mist om de rechten van LHBTI’s te verbeteren. Het onderzoek toont overtuigend aan dat er weliswaar voorbeelden zijn van goed gebruik van de EU LHBTI-richtsnoeren, maar dat er geen sprake is van gecoördineerd beleid en systematische implementatie.

alexander-hammelburg-coc-internationaal-beleidsmedewerkerHet onderzoek is mede opgesteld door COC’s internationaal beleidsmedewerker Alexander Hammelburg (zie foto).

“Ons onderzoek toont aan dat de richtsnoeren momenteel hapsnap worden toegepast door EU-delegaties en de ambassades van EU-lidstaten. Implementatie van de richtsnoeren hangt ook sterk af van de kennis en belangstelling van individuele ambassademedewerkers, terwijl het een vast onderdeel zou moeten zijn van het dagelijks contact met andere landen”, stelt Hammelburg vast. “Activisten verwachten dat de EU zich krachtiger inzet voor het beschermen van de rechten van LHBTI’s en beloften daarover nakomt. De volledige implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren is de enige manier om die verwachtingen in te lossen.”

[Bron: ILGA-Europe/COC NL – Foto Europese Commissie: CC-Sebastien Bertrand]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,