Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oproep aan EU: ‘Verbeter inzet rechten LHBTI’s in buitenlandbeleid’

15 december 2016 -

ILGA-Europe en COC Nederland roepen de Europese Commissie op de inzet voor de rechten van LHBTI’s in het buitenlandbeleid te verbeteren. Die oproep is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek van het COC naar de implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren, de Europese instructies aan alle ambassades en missies van de EU om werk te maken van de promotie van LHBTI-rechten.

ILGA-Europe en COC Nederland hebben met instemming kennis genomen van het deze week gepubliceerde Jaarrapport over Mensenrechten en Democratie in de Wereld van het Europees Parlement. Instemming is er vooral met de erkenning in het rapport van het belang dat gehecht moet worden aan de EU LHBTI-richtsnoeren. ILGA-Europe en COC Nederland steunen de oproep van het Europees Parlement aan de Europese Commissie om krachtig werk te maken van de implementatie van deze richtsnoeren.

De oproep van het Europees Parlement valt vrijwel samen met de publicatie van een onderzoek van het COC naar de implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren. Daarvoor is gebruik gemaakt van de ervaringen van 70 organisaties in meer dan 60 landen wereldwijd.

Conclusie van het onderzoek is dat de meeste EU-ambassades onvoldoende doen voor LHBTI’s. Sommige EU-ambassades maken gretig gebruik van de richtsnoeren, maar anderen doen dat helemaal niet. Tweederde van de onderzoeksrespondenten zijn van mening dat de EU daardoor belangrijke kansen mist om de rechten van LHBTI’s te verbeteren. Het onderzoek toont overtuigend aan dat er weliswaar voorbeelden zijn van goed gebruik van de EU LHBTI-richtsnoeren, maar dat er geen sprake is van gecoördineerd beleid en systematische implementatie.

alexander-hammelburg-coc-internationaal-beleidsmedewerkerHet onderzoek is mede opgesteld door COC’s internationaal beleidsmedewerker Alexander Hammelburg (zie foto).

“Ons onderzoek toont aan dat de richtsnoeren momenteel hapsnap worden toegepast door EU-delegaties en de ambassades van EU-lidstaten. Implementatie van de richtsnoeren hangt ook sterk af van de kennis en belangstelling van individuele ambassademedewerkers, terwijl het een vast onderdeel zou moeten zijn van het dagelijks contact met andere landen”, stelt Hammelburg vast. “Activisten verwachten dat de EU zich krachtiger inzet voor het beschermen van de rechten van LHBTI’s en beloften daarover nakomt. De volledige implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren is de enige manier om die verwachtingen in te lossen.”

[Bron: ILGA-Europe/COC NL – Foto Europese Commissie: CC-Sebastien Bertrand]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,