Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oproep Europese aanpak mensenrechten van mensen met intersekse-conditie

12 mei 2015 -

De Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa en het Agentschap voor Fundamentele Rechten van de Europese Unie roepen de Europese landen en instituties op de mensenrechten van mensen met een intersekse-condities te erkennen en meer te doen om die te beschermen.

De beide mensenrechteninstellingen doen dat in rapporten die gepresenteerd werden tijdens het Europese Forum t.g.v. de Internationale Dag tegen Homo/Bi/Transfobie in Montenegro.

Mensenrechtencommissaris Nils Muiznieks wijst er op dat Europeanen over het algemeen zich niet bewust zijn van de pijnlijke levensgeschiedenis van mensen met een intersekse-conditie en de mensenrechtenschendingen die zij te verduren hebben. Muiznieks spreekt daarom van ‘veronachtzaamde mensenrechtenschendingen’.

“Dat leidt tot onnodige medische en chirurgische ingrepen bij kinderen met een intersekse-conditie”, zegt Muiznieks. “Het wordt tijd dat we aan die onacceptabele situatie een einde maken”.

Mensenrechtencommissaris Nils Muiznieks - tweet Intersekse - mei 2015

In het rapport Human Rights and Intersex People van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa staat informatie over recente ontwikkelingen als het gaat om mensenrechten en intersekse-conditie. Verder bevat het aanbevelingen om op juridisch en medisch gebied de mensenrechten van mensen met een intersekse-conditie te waarborgen. Sleutelbegrippen daarbij zijn: zelfbeschikking, lichamelijke integriteit en medezeggenschap. Dat betekent bijv. geen medisch ingrijpen zonder instemming van de betrokkenen, wettelijke erkenning van de geslachtsaanduiding waar iemand met een intersekse-conditie voor kiest en inspraak van belangenorganisaties bij het ontwikkelen van interseksebeleid. Daarnaast wordt gepleit voor deskundigheidsbevordering van medische professionals, counseling voor kinderen met een intersekse-conditie en hun ouders en campagnes om het publieke bewustzijn te vergroten.

Het rapport The fundamental rights situation of intersex people van het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) geeft een overzicht van de wetten en regelingen die van invloed zijn op leven en welzijn van mensen met een intersekse-conditie en bevat aanbevelingen voor het aanpassen daarvan.

Nederland

De beide rapporten zijn ook van groot belang voor Nederlandse mensen met een intersekse-conditie, want intersekse-emancipatiebeleid kent ons land niet. Het ontbreken van wettelijke maatregelen om mensen met een intersekse-conditie te beschermen is bovendien ook een reden waarom ons land in de ILGA-Europe Rainbow Map 2015 gedaald is. En een reden waarom Malta ons voorbijgestreefd is, want daar is onlangs een baanbrekende Genderidentiteitswet aangenomen waarin ook rechten van mensen met een intersekse-conditie vastgelegd worden.

COC Nederland publiceerden vorig jaar het rapport LHBTI-kinderen in Nederland over LHBTI-kinderrechten, waarin nadrukkelijk ook de positie van kinderen met een intersekse-conditie aan de orde komt. De positie van mensen met een intersekse-conditie wordt door het COC – in samenspraak met de Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) – ook aan de orde gesteld in overleg met bewindslieden en volksvertegenwoordigers.

[Bron: COC NL –Illustraties: Raad van Europa-Mensenrechtencommissaris]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , , , , , ,