Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oproep Obama tot verbod genezingstherapieën LHBT-jongeren

9 april 2015 -

De Amerikaanse president Barack Obama roept op tot een verbod van therapieën gericht op het ‘genezen’ van LHBT-jongeren. Dat blijkt uit een verklaring van het Witte Huis bij de petitie voor Leelah’s Law, een wet die zulke pseudowetenschappelijke therapieën wil verbieden en inmiddels door meer dan 120.000 mensen is ondertekend.

Directe aanleiding voor de Leelah’s Law-petitie is de zelfmoord eind december van de 17-jarige transgender Leelah Alcorn. In haar afscheidsbrief meldde zij dat ze door haar ouders naar een christelijke therapeut werd gestuurd, die een vorm van conversietherapie toepaste om haar genderdysforie te ‘genezen’. Leelah’s oproep dat haar dood ‘iets zou moeten betekenen’, werd aangegrepen om een ‘We the People’-petitie te starten om aan zogenaamde reparatieve of conversietherapieën die LHBT’s moeten ‘genezen’ een einde te maken.

Leelah's Law - Facebook

De Witte Huis-verklaring bij de petitie is opgesteld door Obama’s adviseur Valerie Jarrett. “Wij delen uw zorgen over de potentieel verwoestende gevolgen voor de levens van jonge transgenders en lesbische, homo- en biseksuele en queer jongeren”, schrijft Jarrett. “Als onderdeel van onze toewijding om de Amerikaanse jeugd te beschermen, zal deze regering steun gaan geven aan acties om conversietherapie voor minderjarigen te verbieden.”

Uit de verklaring blijkt dat Obama geraakt is door het verhaal van Leelah Alcorn, maar niet zelf het initiatief zal nemen om dit soort genezingsherapieën voor minderjarigen door federale wetgeving te verbieden, hoewel de president wel openstaat voor initiatieven daartoe vanuit het Congres. Wel gaat Obama initiatieven op het niveau van de staten ondersteunen. Op dit moment is het wettelijk al verboden om dit soort therapieën aan minderjarigen te geven in Californië, New Jersey en de Amerikaanse hoofdstad Washington. Soortgelijke wetgeving is in voorbereiding in 18 andere staten. Op 8 april werd zo’n wetsvoorstel afgewezen door Republikeinse meerderheid in de Senaat van de staat Colorado. De Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden had het wetsvoorstel eerder wel aangenomen.

Het standpunt van president Obama krijgt steun van  de Vereniging van voormalige leiders van de zogenaamde ex-gaybeweging (FELA) en van Alan Chambers, ex-president van de inmiddels opgeheven Exodus International.

UPDATE – Vrijdag 10 april heeft het Witte Huis ook nog een YouTube-film gepubliceerd, waarin genezingstherapieën worden afgewezen en steun aan een verbod om minderjarigen daaraan bloot te stellen wordt uitgesproken.

In Nederland kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg in beginsel optreden tegen dit soort ‘genezingstherapieën’, omdat homoseksualiteit geen ziekte is en ‘behandeling’ ervan dus per definitie ondeugdelijke zorg is. In 2012 besloot minister Edith Schippers (VWS) op aandringen van o.a. het COC dat de therapie van stichting Different, waarvan de uitgangspunten gebaseerd zijn op het gedachtengoed van de reparatieve therapie, niet meer door zorgverzekeraars vergoed mag worden.

[Bron: White House Petitions, New York Times – Illustraties: Leelah’s Law]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal, Transgender
Tags:
, , , , , , , ,