Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Out in de kou in Amsterdam en elders

15 november 2008 -

Op zaterdag 15 november van 14.00 tot 14.30 uur staan Love Exiles uit de VS samen met tal van sympathisanten bij het Homomonument in Amsterdam. Zij hebben een boodschap voor de Verenigde Staten en voor Obama: tast de burgerrechten van homoseksuelen niet aan – laat hen niet in de kou staan.

In de VS worden op dezelfde dag en op hetzelfde moment, namelijk als het 13.30 uur is aan de oostkust, in honderden steden bijeenkomsten als Out in de kou gehouden, als protest tegen het afstemmen van het ‘homohuwelijk’ in Californië. Florida en Arizona.

Op 4 november 2008, toen Amerika stemde en Obama won, stemde een meerderheid van de kiezers in Californië, Arizona en Florida ook voor het grondwetsvoorstel waarmee de gelijkheid tussen homo’s en hetero’s in hun staten teniet wordt gedaan. Hierdoor zal het niet langer mogelijk zijn voor mensen van hetzelfde geslacht om met elkaar te trouwen. Bovendien worden de 18.000 huwelijken tussen homo- en lesbische paren in de staat Californië mogelijk nietig verklaard.

De kans voor de Love Exiles (liefdesbannelingen) uit de VS om ooit terug te kunnen keren naar hun land lijkt hiermee te zijn afgenomen. Love Exiles zijn Amerikaanse burgers met een buitenlandse partner van hetzelfde geslacht. Hun relaties worden door de Amerikaanse overheid niet erkend. De buitenlandse partners kunnen niet op basis van hun relatie emigreren naar de VS. Als de partners niet op een andere manier aan een verblijfsvergunning kunnen komen, moet de Amerikaanse partner de VS verlaten om samen te kunnen zijn.

‘Duizenden VS burgers nemen hun kennis, vaardigheden en educatie, betaald met VS belastinggeld, mee het land uit, om met hun partner te kunnen leven. Houd van een buitenlander, ga naar het buitenland, is de realiteit van de Bush-jaren’, aldus Martha McDevitt-Pugh, voorzitter van de Stichting Love Exiles en initiator van Out in de kou.

Toch is McDevitt-Pugh niet pessimistisch gestemd. ‘Als president kan Barack Obama de immigratiewetgeving aanpassen. Door twee woorden toe te voegen aan de immigratiewetgeving, namelijk naast echtgenoten en verloofden ook permanente partners te noemen, zouden duizenden burgers de keuze krijgen om met hun partner terug te kunnen keren naar de VS. Met Out in de kou willen we een duidelijk signaal naar Obama sturen: laat ons niet in de kou staan. U hebt tijdens de verkiezingscampagne meerdere malen gezegd dat u het niet eerlijk vindt dat Amerikanen met een buitenlandse partner gedwongen zijn het land te verlaten. Maak het mogelijk dat we in de VS kunnen blijven’.

Zie voor een videoverslag van het Love Exiles Protest.

Zie voor meer foto’s en verslagen van de Protestbijeenkomsten.

Categorie:
Internationaal
Tags: