Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Overwinning: Russische anti-LHBTI-wet illegaal

20 juni 2017 -

De Russische anti-LHBTI-wet is discriminerend en in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Zo oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van Mens (EHRM) op dinsdag 20 juni. Het COC is gelukkig met de uitspraak en dringt aan op intrekking van de wet door de Russische autoriteiten.

“Dit is een mooie overwinning voor onze Russische collega’s en voor LHBTI’s in heel Rusland. We feliciteren ze daar van harte mee!”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Nu komt het er op aan dat de Russische autoriteiten de wet ook echt intrekken.” Het Russische ministerie van Justitie heeft vooralsnog aangegeven tegen de uitspraak in beroep te zullen gaan.

Het COC organiseerde in 2013 twee massaal bezochte demonstraties tegen de Russische anti-LHBTI-wet (foto). Ook overhandigde de organisatie zo’n 15 duizend handtekeningen tegen de wet aan de Russische ambassade. Het COC is sindsdien, met Russische en andere collega-organisaties continu protest tegen de wet blijven aantekenen.

De Russische anti-LHBTI-wet werd in 2013 ingevoerd. De wet verbiedt formeel het ‘promoten van niet-traditionele seksuele relaties’, maar wordt in de praktijk gebruikt om de Russische LHBTI-beweging te muilkorven. Drie Russische LHBTI-activisten die op grond van deze wet in Sint Petersburg en Archangelsk veroordeeld werden, hebben daarover een klacht ingediend bij het Europees Hof.

Het Europees Hof heeft vandaag geoordeeld dat de Russische anti-LHBTI-wet in strijd is met de artikelen 10 en 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De wet is daarmee een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. De wet bovendien discriminerend, omdat die stigmatisering van en vooroordelen over LHBTI’s versterkt en homofobie bevordert. Dat is volgens de rechters ‘onverenigbaar met democratische waarden van gelijkberechtiging, pluralisme en tolerantie’. De rechters zijn verder van oordeel dat de wet ‘geen legitiem publiek belang’ dient en willekeurig toegepast wordt. De vage formulering van de wet leidt bovendien tot misbruik. Het Europees Hof verwerpt ook het Russische argument dat de anti-LHBTI-wet er op gericht is jongeren te beschermen. De rechters zijn juist van oordeel dat het ontbreken van informatie het gezondheidsrisico van jongeren verhoogt.

Zes van de zeven rechters onderschreven het vonnis, waaronder de Nederlandse rechter Jolien Schokking. De enige rechter met een afwijkende mening was de Russische rechter Dimitri Dedov.

Dit is dit een belangrijk vonnis als het gaat om de mensenrechten van LHBTI’s, ook al heeft Rusland een slechte reputatie als het gaat om het eerbiedigen van vonnissen van het Europees Hof. Er gaat namelijk een signaalwerking van uit naar landen die een soortgelijke anti-LHBTI-wet hebben als Rusland of overwegen zo’n wet in te voeren. D66-Europarlementslid Sophie in ’t Veld heeft al laten weten dat zij op grond van dit vonnis er bij de Europese Commissie op gaat aandringen om soortgelijke anti-LHBTI-wetgeving in Litouwen te onderzoeken.

[Bron: COC NL, EHRM – Foto Poetin-demonstratie 2013: Sander Groen voor COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , ,